Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000120987701 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2098 7701
Name: 
Aarsen, François van
Aarsens van Sommelsdyck, Franciscus
Aarsens van Sommerdyck, Franciscus
Aarssens, Francis Van
Aarssens, Frans van
Aarssens van Sommelsdyk, François van
Aersen, François van
Aersens, Frans van
Aerssen, ..
Aerssen, Franciscus van
Aerssen, François
Aerssen, François ab
Aerssen, François d'
Aerssen, François (heer van Sommelsdijk)
Aerssen, François van
Aerssen, Françoys van
Aerssen, Frans (heer van Sommelsdyk)
Aerssen, Frans van
Aerssen, Frans van (heer van Sommelsdijk)
Aerssen, Franz von
Aerssen van Sommelsdijk, François van
Aerssen van Sommelsdyk, François van
Aerssens, Franchoys van
Aerssens, Franz von
Sommelsdiick (Heer van)
Sommelsdiick, ... van
Sommelsdijck, de Plaat en Spijk (Heer van)
Sommelsdijk, Frans (heer van)
Sommelsdyck, Franciscus Aarsens van
Sommelsdyck (Heer van)
Sommelsdyk, Franciscus Aerssen van
Sommelsdyk, François van
Sommelsdyk, François van Aerssen van
Sommerdyck, Franciscus Aarsens van
Van Aerssen, François
Van Aerssen Van Sommelsdyk, François
Van Sommeldyck, François Van Aerssen
VanAerssen, François
Dates: 
1572-1641
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
correspondent
Related names: 
? (s.l.)
Joachimi, Albert (1560-1654)
Meuris, Aert ('s-Gravenhage)
Mijle, Cornelis van der (1579-1642)
Myle, Cornelis van der (1579-1642)
Rivet, André (1572-1651)
S.n. ('s-Gravenhage)
S.n. (S.l.)
Staten-Generaal
Valcke, Jacob (ca. 1540-1603)
Vreede, G.-G.
Vreede, G.W. (1809-1880)
Vreede, George Willem (1809-1880)
Titles: 
Advertissement aen alle goede in-woonderen en liefhebbers ..
Albuminscriptie
Andere vraech-al, in de haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoort te worden, ist moghelijck.
Andere vraech-al. In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck.
Antwoort, aen de selve, hoogh-mogende heeren Staten Generael
Aurea legenda Barnefeldiana, das ist, Auszführliche und warhaffte Beschreibung der Ankunfft desz Adels, besonderer Tugenden und gantzen Lebens desz Meisters Jehann von Barnefeld, gewesenen Advocaten von Holland vnd West-Frieszland. Sampt angehenckter Sententz oder Urthel so den 13 Maij, anno 1619. in dem Haag wider ihne auszgesprochen
"Aurea legenda Barnefeldiana", das ist auszführliche und warhaffte Beschreibung der Ankunfft desz Adels, besonderer Tugenden und gantzen Lebens desz Meisters Jehann von Barnefeld,... sampt angehenckter Sententz oder Urthel so den 13. Maij, anno 1619, in dem Haag wider ihne auszgesprochen unnd an seiner Person exequirt und vollzogen worden [, durch F. Van Aerssen]. Alles ausz den Originalien, so im bemelten Haag gedruckt und diser Zeit... übergesetzt worden...
Aurea legenda Barnefeldiana, das ist, Auszführliche vnd warhaffte Beschreibung der Ankunfft desz Adels, besonderer Tugenden vnd gantzen Lebens desz Meisters Jehann von Barnefeld, gewesenen Advocaten von Holland vnd West-Frieszland. Sampt angehenckter Sententz oder Vrthel so den 13 Maij, anno 1619. in dem Haag wider jhne auszgesprochen ... Alles ausz den Originalien ... dem günstigen Teutschen Leser zu gutem übergesetzt worden.
[Brief aan Johannes Uytenbogaert]
Brief van François van Aerssen (1572-1641) aan André Rivet (1572-1651)
Brief van, geschreven aan François van Aerssen (1572-1641), heer van Sommelsdijk.
Brieven van François van Aerssen (1574-1641), heer van Sommelsdijk, geschreven aan [Jacob] Valcke (ca. 1540-1623), staatsraad.
Corte antvvoort, aen de doorluchtichste, hoogh-mogende heeren, de Staten Generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdiick tegens seker Vertooch, geadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle.
Corte antvvoort, aen de doorluchtichste, hoogh-moghende heeren, de Staten Generael, overghegheven by d'heer van Sommelsdiick, teghens seker vertooch, geadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander Myle.
Corte antvvoort, aen de Doorluchtichste, Hoogh-moghende Heeren, de Staten Generael, overghegheven by d'Heer van Sommelsdiick, teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander Myle.
Corte antwoort aen de doorluchtichste, hoogh-mogende Heeren de Staten Generael, overgegeven by d'Heer Van Sommelsdiick, tegens seker Vertooch, geadvoueert ende getekent Cornelis Van der Myle. [Signé : Françoys Van Aersen.]
Corte antwoort, aen de Doorluchtichste, Hooghmoghende Heeren, de Staten Generael, overghegheven by d'Heer van Sommelsdyck, teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende gheteeckent Cornelis vander Myle
Corte antwoort, aen de Doorluchtichste, Hooghmoghende Heeren, de Staten Generael, overghegheven by d'Heer van Sommelsdyck, teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander Myle.
Corte antwoort, aen de ... Staten Generael, overgegeven by d'Heer van Sommelsdiick. Teghens seker vertooch, gheadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander Myle
Corte antwoort, aen ... de Staten Generael, overgegeven by d'heer van Sommelsdijck tegens seker vertoogh, geadvoueert, ende getekent Cornelis vander Myle.
envoyé hollandais à la cour de Henri IV, lettres inédites de François d'Aerssen à Jacques Valcke, trésorier de Zélande, 1599-1603, par J. Nouaillac,..., Un
Gulden legende van den nieuwen St Jan, dat is Cort verhael van den edeldom, deuchden ende handelingen van Meester Jan Van Barnevelt, ghewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Gestelt tot klaer ende goet bericht van een yegelijcken, insonderheyt slechte Mennist en devote katholijcken
Gulden legende van den nieuwen St Jan, dat is Kort verhael van den edeldom, deughden ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot klaer bericht gestelt voor den nieuwen geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten Mennist en devote Catholijck [door F. Van Aerssen]
Gvlden legende van den nieuwen St, Ian, dat is: Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van meester Ian van Barnevelt, ghewesene advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt.
Gvlden legende van den nieuwen St. Ian: dat is: Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelinghen van meester Ian van Barnevelt.
Gvlden legende van den nieuwen St. Ian. Dat is; Kort verhael vanden edeldom, deuchden ende handelinghen van meester Jan van Barnevelt, ghewesene advocaet van Hollant ende West-Vrieslandt.
Gvlden legende van den nieuwen St, Jan, dat is: cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van meester Jan van Barnevelt ..
Lettres et négociations de ... 1846:
Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri 4 en Hollande, ...
Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d' Aerssen, agent des Provinces-Unies en France (1598, 1599) ; suivies de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596 et 1602-1606. Publiées pour la première fois par G.-G. Vreede,...
Lettres inédites de François d'Aerssen à Jacques Valcke, Trésorier de Zélande (1599-1603)
Naerder openinghe van een hooch-wichtighe sake betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt, de welcke den autheur aenvanght met een christelijcke betrachtinghe onser wonderlijcker verlossinghe van de grauwsame tyrannie der Spaengiaerden
Naerder openinghe, van een hooch-wichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt. Dewelcke den autheur aenvanght, met een christelijcke betrachtinghe, onser vvonderlijcker verlossinghe, vande grauvvsame tyrannie der Spaengiaerden.
Naerder vertooch aen de hoogh-mogende heeren Staten Generael Ende antwoort, aen de selve, hoogh-mogende heeren Staten Generael
Naerder vertooch aen de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael overghegheven by den Heere van der Myle, ende antwoort ... overghegheven by d'Heer van Sommelsdiick.
Naerder vertooch aen de ... Staten Generael, overghegheven by den Heere van der Mylen, waer inne deselve versocht worden, ten dienste vant Lant goet te vinden ende te belasten dat sekere poincten int Cort antwoort gheteeckent François van Aerssen, hare Hog. Mog. overgegeven, by den selven, mogen werden bewesen. Met korte annotatien op de kant verclaert ende vereert.
Noodighe remonstrantie aen de ... Staten Generael ..
Noodighe remonstrantie aende doorluchtighe, hooghe, ende mogende heeren, mijn heeren die Sraten[!] Generael der vereenichde Nederlanden [...]
Noodighe remonstrantie aende doorluchtighe, hooghe, ende mogende Heeren, Mijn Heeren die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, mitsgaders aende doorluchtighe, hooghe en moghende Heeren, Mijn Heeren die Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vtrecht, Vrieslant, Stadt Groningen ende Ommelanden int. particulier
Noodighe remonstrantie aende doorluchtighe ... Staten Generael der Vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aende ... Staten van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Vtrecht, Vrieslant, stadt Groningen ende Ommelanden. int particulier. : Overghegheven ter vergaderinghe vande ... Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, opten 30. Mey: anno 1618.
Noodtwendigh ende levendigh discours [...] over onsen droevigen ende periculeusen staet [...] om tegen die veleyne boecxkens, VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. gelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours [...] over onsen droevigen ende periculeusen staet [...] om teghen die vileyne boecxkens, VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenige getrouwe patriotten ... onses vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen staet ... : In't licht ghebracht, om tegen die veleyne boecxkens, Weegh-schael, Reuck-appel ... &c. gelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen staet vvaer inne oprechtelijc ende levendich verthoont vvordt, in vvat perijckel ende ghevaer vvy gheraect zijn, ende vvaer hene des vervvarringhen tenderen, met de noodighe middelen om die te remedieren. Om teghen die veleyne boecxkens, VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al. &c. ghelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevigen ende periculeusen staet. VVaer inne oprechtelijc ende levendigh verthoont vvordt; in vvat perijckel ende ghevaer vvy gheraeckt zijn, ende vvaer henen dese vervvarringhen tenderen: met de noodighe middelen om die te remedieren. In't licht gebracht, om teghen die veleyne boecxkens, VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al. &c. ghelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts over onsen droevighen ende periculeusen staet... In't licht ghebracht, om teghen die vileyne boecxkens "Weeghschael", "Reuch-appel", "Vraegh-al", etc. ghelesen te worden. Desen lesten druck is van veel druckfauten ghesuyvert ende oock met inghevoeghde reghelen ende woorden vermeerdert
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevighen ende periculeusen staet. VVaer inne oprechtelijc ende levendigh verthoont wordt, in wat perijckel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen: Met de noodighe middelen om die te remedieren. : In 't licht ghebracht, om teghen die vileyne boecxkens, Weeghschael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts, over onsen droevighen ende periculeusen staet : vvaer inne oprechtelijck ende levendigh verthoont vvordt, in vvat perijckel ende ghevaer vvy gheraeckt zijn, ende vvaer henen dese vervvarringhen tenderen: met de noodighe middelen om die te remedieren : in 't licht ghebracht, om teghen die vileyne boecxkens, vveeghschael, reuch-appel, vraegh-al, &c. ghelesen te worden.
Noodtwendigh ende levendigh discours, van eenighe getrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts; over onsen droevighen ende periculeusen staet. : VVaer inne oprechtelijck ende levendigh verthoont vvordt, in vvat perijckel ende ghevaer vvy gheraeckt zijn, ende vvaer henen dese vervvarringhen tenderen: Met de noodighe middelen om die te remedieren. : In 't licht ghebracht, om teghen die vileyne boecxkens, VVeeghschael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden.
Noodwendig ende levendigh discours.
Nootwendich ende levendich discours, van eenige ghetrouwe patriotten ende lief-hebberen onses vaderlandts, over onsen droevighen ende periculeusen staet. Waer inne oprechtelic ende levendich vertoont wort, in wat perikel ende ghevaer wy gheraeckt zijn, ende waer henen dese verwarringhen tenderen ... : In't licht ghebracht, om teghen die vileyne boecxkens, Weegh-Schael, Reuck-Appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te worden.
Oprechte tonge, waer door beproeft wort de Weegh-schael Reuck-appel ende Vraegh-al, dienende tot waerschouwinge voor de ... patriotten onses vaderlands, om alle beroerten te voorcomen.
Oprechte tonge, waer door beproeft wort de Weegh-schael Revck-appel ende Vraegh-al
Parctiicke [sic] van den Spaenschen Raet, dat is: clare vertooninghe dat denraedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 'tghebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck ghestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck ghesteldt wordt ... tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn.
Practiicke van den Spaenschen Raet, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck gesteldt wordt ... : tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn : ghedruckt uyt kracht vande privilegien der vrye Nederlanders.
Practiicke van den Spaenschen raet, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in 't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in 't werck gesteldt wordt ... : tot waerschouwinghe van alle vrye, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn.
Practycke van den Spaenschen raedt, dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende F. Campanellam gegeven [...] alreede in't werc gestelt is.
Practycke van den Spaenschen raedt, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt van den coningh van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck ghesteldt wordt ... : tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die in de regieringe zijn.
Practycke van den Spaenschen raedt, dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 'tgebiedt van den coningh van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in 't werck ghestelt wordt. [...]
Practycke van den Spaenschen raedt, dat is Clare vertooninghe dat den raedt door J. Lipsium, Er. Puteanum ende Fran. Campanellam gegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder't gebiedt van den koninck van Spangien in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck ghestelt wordt... tot waerschouwinghe van alle vrije vrome Nederlanders. Na de copye, ghedruckt uyt kracht van de privilegien der Vrye Nederlanders...
Practycke van den Spaenschen raedt, dat is Clare vertooninghe dat den raedt door J. Lipsium, Er. Puteanum ende Fran. Campanellam ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder't gebiedt van den coningh van Spangjen in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck ghestelt wordt... Tot waerschouwinghe van alle vrije vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die in de regieringe zijn. Ghedruckt uyt kracht van de privilegien der Vrije Nederlanders...
Practycke van den Spaenschen Raedt, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door J. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brenhen onder 't gebiedt van den Coningh van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck ghesteldt wordt ... tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn.
Practycke van den Spaenschen Raet, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck gesteldt wordt ... : tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn : van nieus oversien, ende van merckelijcke Druckfauten ghesuyvert.
Provisionele openinghe. Van verscheyden saecken, gestelt in de remonstrantie van den heer advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot naerder onderrechtinghe, soo van hare ed. mog. als van alle ghetrouwe patriotten ende liefhebberen des vaderlandts. Waerinne oock, de nulliteyt van de ghenaemde ontdeckinghe van de valsche Spaensche ende Jesuytische practijcquen cortelijck wort aengewesen.
Provisionele openinghe van verscheyden saecken gestelt in de Remonstrantie van den Heer advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt... Waerinne oock de nulliteyt van de ghenaemde ontdeckinghe van de valsche Spaensche ende jesuytische practijcquen cortelijck wort aengewesen. Ghedruct uyt cracht van de privilegien der Vrye Nederlanders...
Provisionele openinghe. Van verscheyden saecken, ghestelt in de Remonstrantie van de heer advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot naerder onderrechtinghe, so van hare Ed. Mog. als van alle ghetrouwe patriotten ende liefhebberen des vaderlandts. Waerinne oock, de nulliteyt van de ghenaemde ontdeckinghe van de valsche Spaensche ende Jesuytische practijcquen cortelijck wort aenghewesen. Gedrvct wt cracht van de privilegien der vrye Nederlanders.
Provisionele openinghe. Van verscheyden saecken, ghestelt in de remonstrantie van den heer advocaet van Hollandt ende West-vrieslandt : Tot naerder onderrechtinghe, so van Hare Ed. Mog. als van alle ghetrouwe patriotten ende liefhebberen des vaderlandts. Waerinne oock, de nulliteyt van de ghenaemde ontdekkinghe van de valsche Spaensche ende Jesuytische practrijcqen cortelijck wordt aenghewesen.
Provisionele openinghe van verscheyden saecken ghestelt in de remonstrantie van den heer advocaet van Hollant ende West-Vrieslant : tot naerder onderrechtinge soo van hare Ed. Mog. als van alle ghetrouwe patriotten ende liefhebberen des Vaderlandts; waerinne oock de nulliteyt van de ghenaemde ontdeckinghe van de valsche Spaensche ende Jesuytische practijcquen cortelijck wort aenghewesen.
Theses de pactis : 6 Febr. 1593
Twee brieven van François v. Aerssen heer v. Sommelsdijk aan de Staten-Generaal uit Parijs over den moord op Hendrik den IV Koning van Frankrijk
Université de Paris. Faculté des lettres. Un Envoyé hollandais à la Cour de Henri IV. Lettres inédites de François d'Aerssen à Jacques Valcke, trésorier de Zélande (1599-1603). Thèse complémentaire, par J. Nouaillac,...
Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland, 1625. [Signé : François Van Aerssen, Alb. Joachimi, R. v. Burmania.]
Verslag van een diplomatieke reis naar Venetië in opdracht van de Staten-Generaal; 25 apr.-7 aug. 1620
Voyage d'Espagne, contenant entre plusieurs particularitez de ce royaume, trois discours politiques ... Avec Une relation de l'estat & gouvernement de cette monarchie ...
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB LC NKC NTA SUDOC WKP
TEL