Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000120989598 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2098 9598
Name: 
Čhō̜mklao
Čhō̜mklao Čhaoyūhūa (Phrabāt Somdet Phra)
Čhō̜mklao Čhaoyūhūa, Phrabāt Somdet Phra (roi de Siam)
Čhō̜mklao (King of Siam)
Čhō̜mklao (roi de Siam)
Chomklao (Thailand, König)
Māha Mongkut
Maha Mongkut (King of Siam)
Maha Mongkut (roi de Siam)
Maha Mongkut (Thailand, König)
Mongkut
Mongkut (Čhaofā, son of Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam)
Mongkut (King of Siam)
Mongkut (King of Thailand)
Mongkut (koning van Siam)
Mongkut (Phra)
Mongkut (Prince, son of Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam)
Mongkut (roi de Siam)
Mongkut (Roi de Thaïlande)
Mongkut (Roi du Siam)
Mongkut (siamský král)
Mongkut (Thailand , König)
Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua
Phra Chom Klao
Phra Chom Klao (King of Siam)
Phra Chom Klao (roi de Siam)
Phra Chom Klao (Thailand, König)
Phra Čhō̜mklao
Phra Čhǭmklāo Čhaoyūhūa
Phra Čhō̜mklao (King of Siam)
Phra Čhō̜mklao (roi de Siam)
Phra Chomklao (Thailand, König)
Phrabāt Somdet Phra Čhǭmklāo Čhaoyūhūa
Phrabāt Somdet Phra Paramēnthara Mahā Mongkut... Phra Čhǭmklao Čhaoyūhūa
Phrabāt Somdet Phra Pǭramēnthara Mahā Mongkut... Phra Čhǭmklāo Čhaoyūhūa (Roi de Thaïlande)
Phrabat Somdet Phra Pormen Maha Mongkut
Rama 4
Rama (4; Roi du Siam)
Rama, IV
Rama (IV; King of Siam)
Rama (IV; koning van Siam)
Rama (IV; roi de Siam)
Rama (IV; roi de Thaïlande)
Rama (IV; Roi du Siam)
Rama (IV.; Thailand, König)
Ratchakān Thī 4
Rǭ. 4
Somdet Phra Pǭramēnthara Mahā Mongkut... Phra Čhǭmklāo Čhaoyūhūa
Thera Vajirañāṇa Makuṭa Sammata Devavaṃsa (name in religion)
Thera Vajirañāṇa (name in religion)
Vajirañāṇo
Vajirayan
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Roi de Thaïlande)
ร. ๔
รัชกาลที่ ๔
สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Dates: 
1804-1868
Creation class: 
Language material
Related names: 
Damrongrāchānuphāp, Prince (son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943.)
Fragile Palm Leaves Foundation
Hō̜phrasamut Wachirayān
ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā (Thailand)
Kieffer-Pülz, Petra
Lumbini International Research Institute
Seni Pramoj, M.R. (1905-)
Thailand. Krom Sinlapākō̜n
Thēwawongwarōpakān, Prince (son of Mongkut, King of Siam, 1858-1923.)
Winai Phongsrīphīan
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Titles: 
Botbœ̄krōng lakhō̜n lūang
collection of letters ..., A
Correspondence. Selections
Dhammapariyayā
Dharmavidhinamaskâra
encyc., c1989:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Praphat Kasēmsī Na ʻAyutthayā nai Phon Trī Mō̜m Čhao Ninlapraphatsō̜n Kasēmsī pen karanī phisēt na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wančhan thī 29 Mithunāyon 2530.
ʻUbōsathasīlakathā
ʻUthai Sinthusān. Sārānukrom Thai, 1973-1979:
Khāthā Thammabanyāi : Phra rāchaniphon
King of Siam speaks, The
Mahāchāt
Mahāmakut rāchānutsaranī
Pāli stanzas
Patitčhasamupabāt tham
Phra bō̜rommarāchōwāt phāsā Makhot
Phrabō̜rommarāchānusāsanī
Phrakhāthā sansœ̄n phratham winai phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4. Katsapasangyuttākhatasūt
Phrarātchahatthalēkhā nai Phrabāt Somdet-- Phra Čhō̜mklāo Čhaoyūhūa
Phrarātchaphongsāwadān Krung Rattanakōsin, Ratchakān thī 4
Prachum prakāt Ratchakān thī 4.
Prakāt kānsadet praphāt hư̄amư̄ang chāithalē fāi tawantok mư̄a Pī Mamǣ, Phō̜. Sō̜. 2402
Religious instruction in pāli composed by H. M. King Mongkut when he was in the priesthood. With a preface by H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab
Rư̄ang tamnak phǣ
[Rūʿang Phrarātchasān : phraborommarātchathibai nai rātchakān thī 4.]
Samanasātsana phrathēra thammayut mī pai yang Langkā Thawīp
Samnao læ khamplǣ phrarātchahatthalēkhā Phāsā ʻAngkrit
Sangkhittōwāthakathā A sermon composed ... when his Majesty was still in the priesthood.
Sīmāvicāraṇa : a Pali letter on monastic boundaries by King Rāma IV of Siam
Tamrā ʻathikamāt, ʻathikawān, læ pakkhakhananā
Thammawithī namatsakān
Viditajātaka.
Wādūai kān nai Phraphutthasātsanā
Withī raksā phrommačhan læ Sangwēkkhāthā
Withitachādok wādūai rātchatham 38 khāthā.
Works. Selections.
writings of King Mongkut to Sir John Bowring (A.D. 1855-1868), The
Yuttāyuttapatipatti ʻangkanī kamnot khō̜ patibat thī khūan lǣ mai khūan
คาถาธมมบรรยาย : พระราชนิพนธ์
บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิจจสมุปบาทธรรม
ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ Collected proclamations of King Mongkut
สมณศาสน พระเถระธรรมยุต มีไปยังลังกาทวีป
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NKC NLI NTA SUDOC WKP
ISNI