Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000121216503 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2121 6503
Name: 
Biins, Anna
Bijns, Anna
Byns, Anna
Dates: 
1493-1575
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
librettist
Related names: 
Bogaers, Adrianus (1795-1870)
Grootes, E.K. (1936-)
Grootes, Elidius Klaas (1936-)
Helten, Willem Lodewijk van (1849-1917)
Jonckbloet, W.J.A. (1817-1885)
Jonckbloet, Willem Jozef Andries (1817-1885)
Pippinck, Henrick
Pleij, Herman (1943-)
Roose, L. (1920-1991)
Roose, Lode
Roose, Lode Firmin (1920-1991)
Verdussen, Hieronymus (I, Antwerpen)
Willinck, Marian (1938-)
Titles: 
Aey gheveynst gheest, wat hebdij al bedreven!
Bij dit gestadig stromen
[Carmina in Lutherum ex lingua belgica in latinam translata]
Chorocastra, c1985:
Chorocastra : opus 712 : sopraan, alt, 4-stemmig gemengd koor en orkest : 1984/85
Den gheestelycken nachtegael, oft Diversche referynen
Dit is eē schoon ende suverlijc bocxkē [sic, i.e. boecxke], inhoudēde veel scoone cōstige refereynē, vol scrifturē en̄ doctrinē, vā diverschē materiē, nae wt wisen der regelē, als hier int register na volgē
Dit sijn de miraculen die Luther doet
"Diversche schoone geestelijcke en stichtige refereijnen ende ander stucken in dichte"
Dweigeren staat den meiskens met allen wel
[Eligii Eucharii sive Houcharii, presbyteri Gandensis, Apologia rythmica Annae Bynsiae,... adversus haereticos versu elegiaco redditum]
Gheestelyck refereyn boeck, verclarende die mogentheydt Gods, ende Christus ghenade, ouer de sondighe menschen. Daeren bouen de vvarachtighe oorsake vander plaghen groot, die vvy voor ooghen sien, ...
Gheestelyck refereyn boeck, verclarende die mogentheydt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen... door... Anna Byns... Int openbaer gebracht door B. Henrick Pippinck,...
Gheestelyck refereyn boeck, verclarende die moghentheydt Gods, ende Christus ghenade, ouer die sondighe menschen. daerenbouen de warachtighe oorsake vander plaghen groot, die wy voor ooghen sien, met veel schoone vermaningen tot-ter deucht, bewijfende dat een oprecht ghelooue, met een nieu leuen in Chrifto, is den rechten wech
gheestelycken nachtegael
Ghevecht van minnen
Is al vrouwenwerk, 1987:, 't
Is al vrouwenwerk, 't : refreinen van Anna Bijns
Iste est pulcher & syncerus libellus
Konstighe refereynen vol schoone schrifture ende leeringen, begrepen in drye verscheyde boecken, waer van de twee eerste wederlegghen de dolinghen comende uyt de Luthersche secte, ... het derde toont d'oorsaecken der plaghen ...
Meer zuurs dan zoets : refreinen en rondelen
Mijn melancolije
Nieuwe refereinen van Anna Bijns : benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVIe eeuw
Poems.
Pulcher & syncerus libellus
Pvlcher & syncerus libellus, continens in se plura lœpida, & artificiosa cantica, ...
Refereinen van Anna Bijns : naar de nalatenschap van A. Bogaers
Refereyn : I, IV
Refereynen van Anna Bijns
Refreinen
Schoon en zuiverlijk boekje inhoudende veel-- kunstige refreinen
Schoon ende suuerlijc boecxkē, inhoudēde veel scoone cōstige refereinē, vol scrifturē en̄ doctrinē, vā diueerscē materiē, nae wt wisen der regelē, als hier int register na volgē
Schoon ende suverlijc boecxkē
Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528)
Schoone refereynen vol schrifture ende leeringhen teghen alle ketterijen van desen tijdt
seer scoon... boeck verclarende die mogentheyt Gods ende Christus ghenade over die sondighe menschendoor... Anna Bijns... Nu eerst int openbaer gebracht door B. Henrik Pippinck,..., Een
seer scoon ende suyuer boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, ouer die sondighe menschen., Een : Daer bouen die warachtighe, oorsake vander plaghen groot die vvy voor ooghen sien, met veel scoone vermaninghe, totter duecht, bewijsende dat een oprecht ghelooue, met een nieu leuen in Christo is, den rechten wech ...
seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen, Een
Tghevecht van minnen : naar de Antwerpse postinkunabel van 1516
Twee schriftjes met aantekeningen op de refreinen van Anna Bijns (1493-1575), dichteres, getiteld "Algemeene aanmerkingen" en "Variae Lectiones"
tweede boeck vol schoone en constige refereynen
tweede boeck vol schoone en̄ constighe refereynen, vol schrifturen ende leeringhen, van menigherhande saken ..., Het
Wat meyndij, dat ons God dus doende gesparen sal?
yerste boeck inhoudēde veel scoone constige refereynen vol scrifturen en̄ doctrinen, van diuerscē materien, na wtwisen der regulen, als hier int register na volgen, Het
yerste [en tweede] boeck inhoudende veel scoone constige refereynen vol scrifturen en doctrinen ..., Het
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB LC NLI NTA SUDOC WKP
TEL