Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121360759 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2136 0759
Name: 
Coornhaert, Dirks Volkertsz
Coornhart, D. V.
Coornhart, Dierick
Coornhart, Dirk Volkertszoon
Coornheert, Theodorus Volchardus
Coornhert
Coornhert, D. V.
Coornhert, Diedrich V.
Coornhert, Dierck
Coornhert, Dierick V.
Coornhert, Dieryck Volckertsz
Coornhert, Dieryck Volckertszoon
Coornhert, Dirck
Coornhert, Dirck V.
Coornhert, Dirck Volckertsz
Coornhert, Dirck Volckertsz (Netherlandish printmaker, humanist and writer, 1522-1590)
Coornhert, Dirck Volckertszoon
Coornhert, Dirck Volkertsz
Coornhert, Dirck Volkertszoon
Coornhert, Dirick
Coornhert, Dirk V.
Coornhert, Dirk Volckertsen
Coornhert, Dirk Volckertsz
Coornhert, Dirk Volkertsz
Coornhert, Dirk Volkertszoon
Coornhert, Dirks Volkertsz
Coornhert, Theodor D.
Coornhert, Theodorus Volchardus
Coornhert, Thierry
Coornhertius, Theodorus
Corenhert, D. V.
Corenhert, Dirk Volkertszoon
Cornhert, D.V.
Coronhert, D. V.
Cuerenhert, D. V.
Cuerenhert, Dirck Volckertsz
Cuerenhert, Dirck Volkertsz
Cuerenhert, Dirk Volkertszoon
Cuerenhert, Dirks Volkertsz
D. V. C
Dirck Volckertsz. Coornhert
Guerenhert
Koornhart, Dirck Volckertszoon
Koornhert, D. V.
Koornhert, Dirck Volckertszoon
Koornhert, Dirk Volkertszoon
Koornhert, Theodorus Volchardus
Koornherts, D.V.
Kornhertzius, Theodorus
Liefhebber der waerheyt, een
Volckertszoon Coornhert, Dirck
Volkert, Dietrich
Volkertszoon Coornhert, Dirk
Dates: 
1522-1590
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Text
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Becker, Bruno
Boomgaert, Cornelis Adriaensz (1558-1626)
Castellio, Sebastianus (1515-1563)
Cicero, M. Tullius (106-43 v. Chr)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr)
Demostenes, D. (see also from)
goltzius hendrick
Heemskerck, Maarten van (1498-1574)
Homerus, ca (800 v.Chr)
Hout, Jan van (1542-1609)
Lipse, Juste (1547-1606))
Lubbaeus, Richard (m. 1651)
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (1538-1598)
Montfoort, Dirck Jacobsz. van (1510-1590)
S.n. (S.l.)
Spieghel, Hendrik Laurensz (1549-1612)
Tournay, Jasper (Gouda)
Valkhoff, Marius-François (1905- ))
Veldman, Ilja M
Titles: 
Abrahams uytgangh
Bienfaisance et répression au xvie siècle deux textes néerlandais...
Boeventucht.
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)
Brieven-boeck, Inhoudende hondert brieven ...
Comedie, van lief en leedt
Coornhert in het klein korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid
Defensio processus de non occidendis haereticis, contra tria capita libri 4. : Politicorum J[usti] Lipsii. : Ejusque libri Adversus dialogistam confutatio ...
Disputatie over den Catechismus van Heydelbergh, openbaarlijck voor den volcke ghehouden op't Hof van s'Graven-Hage in Hollandt anno 1583. Ter ordonnantie van de mog. h.h. Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende sijne Princ. Ex. Wilhelmus van Nassouwen enz
Epitome processus de occidendis haereticis, et vi conscientiis inferenda. Inter Justum Lipsium Politicorum auctorem Anno 1589. Ea asseverantem, et Theod. Coornhertium eadem refringentem.
Ghespraecke van liefhebbers des ghemeynen nvts. Die gesocht werden inde steden Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden werden in het veracht dorpken Veritas.
Grote Winkler prins encyclopedie, 1980:
Justificatie des magistraets tot Leyden in Hollant. Teghens de calumnien, ter saecken vande differenten, tusschen henluyden ende eenighe vande ghemeente aldaer, by den selven, den magistraet wat min dan Christelicken nageseyt.
Kleyn-Munster : des groot-roemighen David Jorissens roemryke ende wonderbare schriften elckerlijck tot een proeve voor ghestelt
l'aurore des libertés modernes, A : synode sur la liberté de conscience 1582
Lied-boeck
Lucius Anneus Seneca Van de weldaden : leerende den rechten aert van broederlijcke liefde, getrouwe vrientschap en beleeftheyt. ...
Lydens troost inhoudende verclaringhe van doorsaken van lyden, met oprechte raedt daer tegen, tot een geneselijcke versachtinghe des verdriets alder ellendiger menschen
Odyssea. Dutch. Part 1
Odyssee.
Officia Ciceronis
Op zoek naar het hoogste goed
Politieke geschriften opstand en religievrede
Proeve van de Heydelberghsche catechismo, omme te verstaan of die voort gecomen is uyte Godlijcke Schrift, dan uyt het menschelijcke vernuft.
Proeve vant ware ende valsche gheloove
Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have
Remonstrance of vertooch by die van Leyden [...] representerende de Staten slants van Hollant, in februario xvc Lxxxij hare mede-litmaten gedaen, nopende tverhandelde der predicanten [...] tot Middelburch in het Nationael Synodus
rerum usu et abusu, De : [portada e ilustraciones]
roerspel en de comedies van Coornhert., Het : Uitg. en van commentaar voorrzien door P. van Meulen.
Synod on the freedom of conscience : a thorough examination during the gathering held in the year 1582 in the City of Freetown
Synode over gewetensvrijheid een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh
Synodus vander conscientien vryheydt
Theriakel teghen het venijnighe wroegh-schrift by Arent Cornelisz. ende Reynier Donteklock Delfsche predicanten (die dat noemen Remonstrantie) aan den H. H. Staten van Hollandt in druck uytghegeven A°. 1583. ende weder A°1585. van nieus gheduckt voor een ander schrift. Teghens den brief aan den H. H. Staten gheschreven voor de Proeve des Catechismi, vertoonende den onschuldt van D. V. Coornhert ..
tweede XII. boecken Odysseæ: dat is, De dolinge van Vlysse, De
Van de erfzonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem, ende D. V. Coornhert.
Van de ghehoorsaemheyt
Van de vertroosting der wysheyd:
Van des menschen natuerlijcke vleesch wondersproock : verclarende dat het veel misbruyct wordt maer nimmermeer self en zondicht, enz.
Van Godes verkiesinghe
Vande bejaerden doope ...
Vande toelatinge ende decrete Godts, bedenckinghe of de H. Schrift oock inhoudt sulcx als mr Johan Calvijn ende T. Beza daer van leeren
Vande verworpelinghen. Of Godes predestinatie door sijn verlatinghe ende noodtdrang, ende nyet door der menschen zonden, oorsake is van yemants eeuwighe verdoemenisse. Derde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes
Vande vreemde sonde schulde straffe nasporinghe. : Waer inne naecktelijck werdt ontdeckt de rechte gront ende oorsake vande schadelijcke dolingen gheslopen inde leeringhen vande vrije-wille, predestinatie ende justificatie ...
Vande waarheid
Vande ware kercke of ghemeynte Godes, oprechte godsdienst, ende uyterlyke kerck-oeffening, verscheyden leeraren schryven
Vanden weldaden
Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie. Ende hoe dat alle de ceremonien, t'zy van God of de menschen, inghestelt, den mensche sonder de liefde nyet salich maken en konnen. Tweede deel
Vermaninghe aan Reynier Donteclock. : tot verdedinghe ende bewijsinghe van de erffzonde, erff-schuldt ende erf-straf, zoo hy die leert: dat de onnoosele kinderen door Adams zonde verdorven ende schuldigh souden zijn, door den wille ende ordonnantie Godts: ... ende gheboren werden tot de eeuwige verdoemenisse.
vijfde boeck Odysseae Homeri, Het
Vre-reden of onderwijs tot eendracht, vrede ende liefde, in dese tijden hoochnoodich. Aenwijsende dat een christen tot sijn gheloof ende leven de vrede ende liefde hebben moet om salich te werden. Eerste deel.
Weet of rust proza van Coornhert
Wercken. -
Wilhelmus van Nassouwe (Song) [from old catalog]
Wortel der Nederlantsche oorloghen, met aenwysinghe tot inlantsche eendracht
XX lustighe historien oft nieuwicheden Joannis Boccatij
Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNE DNB JPG LC NLI NTA NUKAT RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL