Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000121360759 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2136 0759
Name: 
Coornhaert, Dirks Volkertsz
Coornhart, D. V.
Coornhart, Dierick
Coornhart, Dirk Volkertszoon
Coornheert, Theodorus Volchardus
Coornhert
Coornhert, D. V.
Coornhert, Diedrich V.
Coornhert, Dierck
Coornhert, Dierick V.
Coornhert, Dieryck Volckertsz
Coornhert, Dieryck Volckertszoon
Coornhert, Dirck
Coornhert, Dirck V.
Coornhert, Dirck Volckertsz
Coornhert, Dirck Volckertsz (Netherlandish printmaker, humanist and writer, 1522-1590)
Coornhert, Dirck Volckertszoon
Coornhert, Dirck Volkertsz
Coornhert, Dirck Volkertszoon
Coornhert, Dirick
Coornhert, Dirk V.
Coornhert, Dirk Volckertsen
Coornhert, Dirk Volckertsz
Coornhert, Dirk Volkertsz
Coornhert, Dirk Volkertszoon
Coornhert, Dirks Volkertsz
Coornhert, Theodor D.
Coornhert, Theodorus Volchardus
Coornhert, Thierry
Coornhertius, Theodorus
Corenhert, D. V.
Corenhert, Dirk Volkertszoon
Cornhert, D.V.
Coronhert, D. V.
Cuerenhert, D. V.
Cuerenhert, Dirck Volckertsz
Cuerenhert, Dirck Volkertsz
Cuerenhert, Dirk Volkertszoon
Cuerenhert, Dirks Volkertsz
D. V. C
Dirck Volckertsz. Coornhert
Guerenhert
Koornhart, Dirck Volckertszoon
Koornhert, D. V.
Koornhert, Dirck Volckertszoon
Koornhert, Dirk Volkertszoon
Koornhert, Theodorus Volchardus
Koornherts, D.V.
Kornhertzius, Theodorus
Liefhebber der waerheyt, een
Volckertszoon Coornhert, Dirck
Volkert, Dietrich
Volkertszoon Coornhert, Dirk
Dates: 
1522-1590
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Text
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Becker, Bruno
Boomgaert, Cornelis Adriaensz (1558-1626)
Castellio, Sebastianus (1515-1563)
Cicero, M. Tullius (106-43 v. Chr)
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr)
Demostenes, D. (see also from)
goltzius hendrick
Gruppelaar, Jacob (1958-...)
Heemskerck, Maarten van (1498-1574)
Homerus, ca (800 v.Chr)
Hout, Jan van (1542-1609)
Lubbaeus, Richard (m. 1651)
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (1538-1598)
Montfoort, Dirck Jacobsz. van (1510-1590)
S.n. (S.l.)
Spieghel, Hendrik Laurensz (1549-1612)
Tournay, Jasper (Gouda)
Valkhoff, Marius-François (1905- ))
Veldman, Ilja M
Voogt, Gerrit (1954-)
Titles: 
Bienfaisance et répression au XVIe siècle, 1984:
Boeventucht
Bootgen wt het schip van de tweede antwoorde van D.V. Coornhert, opte replijcke der predicanten dispvtatie van erfzonde.
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Aggaeus van Albada (ca1525-1587)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Artus van Brederode (1556-1592)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Caspar Coolhaas (1536-1615)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Catheline van Brederode (1583 fl.)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Christophe Plantin (ca. 1520-1589)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Cornelis Adriaensz. Boomgaert (1558-1626)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Cornelis de Groot (1544-1610)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Cornelis Fabius (-1593)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Dirck Jacobsz. van Montfoort (1510-1590)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Dirk van Egmond van de Nijenburg (1537-1596)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Frederik Hendriksz. Vroom (1566-1593 fl.)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Gerrit Stuver (1529-1600)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Hendrik Laurensz Spieghel (1549-1612)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Jacob Walraven (1579-1586 fl.)
Brief van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) aan Justus Lipsius (1547-1606)
Brieven-boeck. : Inhoudende hondert brieven van D.V. Coornhart.
Comedie van lief en leedt
Comedie. Vande blinde voor Jericho
comedies van Coornhert, De
Coornhert in het klein : Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid
D'eerste xij. boecken Odysseae:
D. V. Coornhert en zijne wellevenskunst
Defensio processus de non occidendis haereticis, contra tria capita libri 4. : Politicorum J[usti] Lipsii. : Ejusque libri Adversus dialogistam confutatio ...
Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst historiesch-ethische studie
Disputatie over den Catechismus van Heydelbergh, openbaarlijck voor den volcke ghehouden op't Hof van s'Graven-Hage in Hollandt anno 1583. Ter ordonnantie van de mog. h.h. Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende sijne Princ. Ex. Wilhelmus van Nassouwen enz
Dolingen des Catechismi, anderwerven blijckende in des selfs beproefde proeve int boeck Wederlegginge ende de censuren of berispingen van Arent Cornelisz. Reynier Donteclock ende Joannes Gerobulus
Enkele lustighe historiën oft nieuwigheden Joannis Boccatii
Epitome processus de occidendis haereticis et vi conscientiis inferenda, inter Iustum Lipsium Politicorum auctorem anno 1589 ea asseverantem et Theod. Coornhertium eadem refringentem.
Epitome processus de occidendis haereticis, et vi conscientiis inferenda. : Inter Justum Lipsium Politicorum auctorem anno 1589. ea asseverantem, et Coornhert eadem refringentem.
Epitome processus de occidendis haereticis, et vi conscientiis inferenda. Inter Justum Lipsium Politicorum auctorem Anno 1589. Ea asseverantem, et Theod. Coornhertium eadem refringentem.
Ghespraecke van liefhebbers des ghemeynen nvts. Die gesocht werden inde steden Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden werden in het veracht dorpken Veritas
Grote Winkler prins encyclopedie, 1980:
Ivstificatie des magistraets tot Leyden in Hollant, teghens de calumnien [...] den magistraet wat min dan christelicken nagheseyt.
Justificatie des magistraets tot Leyden in Hollant. Teghens de calumnien, ter saecken vande differenten, tusschen henluyden ende eenighe vande ghemeente aldaer, by den selven, den magistraet wat min dan Christelicken nageseyt.
l'aurore des libertés modernes, A : synode sur la liberté de conscience 1582
libertijn, Een : tooneelen uit 't leven van Dirk Volckertsz. Coornhert
Lucius Anneus Seneca Van de weldaden : leerende den rechten aert van broederlijcke liefde, getrouwe vrientschap en beleeftheyt ...
lustighe historien oft nieuwicheden Joannis Boccatij
Odyssee.
Officia Ciceronis, leerende wat yegelick in alle staten behoort te doen
Officia Ciceronis, leerende wat yegelick in allen staten behoort te doen.
Officia Ciceronis, leerende wat yeghelijck in allen staten behoort te doen
Op zoek naar het hoogste goed
Politieke geschriften : opstand en religievrede
Proeve van de Heydelberghsche catechismo, omme te verstaan of die voort gecomen is uyte Godlijcke Schrift, dan uyt het menschelijcke vernuft.
Proeve vant ware ende valsche gheloove, ...
Recht gebruyck ende misbruyck van tydlicke have.
Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tijdlicke Have
Remonstrance of vertooch by die van Leyden den heeren ritterschappen ende steden representerende de Staten slants van Hollant, in februario xvc lxxxij[1582] hare mede-litmaten gedaen, nopende tverhandelde der predicanten, inden laetst-voorledenen zomer tot Middelburch in het Nationael Synodus (zo zijt noemen) vergadert geweest zijnde, met den gevolge van dien
Remonstrantie, of vertoogh, by die van Leyden den heeren ridderschappen ende steden representerende de Staten 's lands van Holland, in februario 1582. hare mede-lidtmaten ghedaen: ... Het welck in dese teghenwoordighe tyden nootwendigh by yder overheyt dient beherticht ende herlesen te werden.
Remontrance of vertooch by die van Leyden.
rerum usu et abusu], [De : [estampas sueltas]
roerspel en de comedies van Coornhert., Het : Uitg. en van commentaar voorrzien door P. van Meulen.
Sendtbrief van D. V. Coornhert
Synod on the freedom of conscience : a thorough examination during the gathering held in the year 1582 in the City of Freetown
Synode over gewetensvrijheid : een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh
Synodus vander conscientien vryheydt.
Theriakel teghen het venijnighe wroegh-schrift by Arent Cornelisz. ende Reynier Donteklock Delfsche predicanten (die dat noemen Remonstrantie) aan den H. H. Staten van Hollandt in druck uytghegeven A°. 1583. ende weder A°1585. van nieus gheduckt voor een ander schrift. Teghens den brief aan den H. H. Staten gheschreven voor de Proeve des Catechismi, vertoonende den onschuldt van D. V. Coornhert ..
Tsamenspreeckinghen. : vande predestinatie ende schickinghe Godes, verkiesinghe, vrye-wille, t'gheloove.
tweede XII. boecken Odysseæ: dat is, De dolinge van Vlysse, De
Uande vreemde sonde schulde straffe nasporinghe
Van de erfzonde. Disputatie tusschen de predicanten tot Haarlem, ende D. V. Coornhert.
Van de predestinatie, of Godt yemandt verblindt, verwerpt, ende verhardt onveroorsaackt door desselvens quaatheydt. Vijfde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes
Van de vertroosting der wysheyd:
Van de vertroostingh der philosophie
Van de vreemde sonde schulde straffe nasporinghe
Van Godes verkiesinghe. Of Godt door sijn eyghen werck alleen, sonder eenighe medewerckinghe der menschen, eenighe der selver saligh maackt. Waar over de conferentie ende disputatien in s'Graven-Hage ghehouden zijn by de predicanten. : Tweede ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes.
Van Gods predestinatie over den verworpenen. Of de verworpene buyten haar toedoen, alleen door Godes predestinatie verdoemt worden. Vierde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes.
Vande bejaerden doope ...
Vande gehoorsaemheyt.
Vande ghehoorsaemheyt
Vande toelatinge ende decrete Godts, bedenckinghe of de H. Schrift oock inhoudt sulcx als Mr. Johan Calvijn ende T. Beza daer van leeren
Vande valsche godsdienst
Vande vertroosting der wysheyd
Vande verworpelinghen. Of Godes predestinatie door sijn verlatinghe ende noodtdrang, ende nyet door der menschen zonden, oorsake is van yemants eeuwighe verdoemenisse. Derde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes.
Vande vreemde sonde schulde straffe nasporinghe. : Waer inne naecktelijck werdt ontdeckt de rechte gront ende oorsake vande schadelijcke dolingen gheslopen inde leeringhen vande vrije-wille, predestinatie ende justificatie ...
Vande waarheid
Vande ware godsdienst of religie
Vande ware kercke of ghemeynte Godes, oprechte godsdienst, ende uyterlyke kerck-oeffening, verscheyden leeraren schryven.
Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke religie. Ende hoe dat alle de ceremonien, t'zy van God of de menschen, inghestelt, den mensche sonder de liefde nyet salich maken en konnen. Tweede deel
Vermaninghe aan Reynier Donteclock. : tot verdedinghe ende bewijsinghe van de erffzonde, erff-schuldt ende erf-straf, zoo hy die leert: dat de onnoosele kinderen door Adams zonde verdorven ende schuldigh souden zijn, door den wille ende ordonnantie Godts: ... ende gheboren werden tot de eeuwige verdoemenisse.
vijfde boeck Odysseae Homeri, Het
Vijftigh lustighe historien oft nieuwigheden
Vre-reden of onderwijs tot eendracht, vrede ende liefde, in dese tijden hoochnoodich. Aenwijsende dat een christen tot sijn gheloof ende leven de vrede ende liefde hebben moet om salich te werden. Eerste deel.
Weet of rust : proza van Coornhert
Wellevenskunst
Wercken. -
Wilhelmus van Nassouwe (Song) [from old catalog]
wilhelmus|wilhelmus van nassouwe
Wortel der Nederlantsche oorloghen, met aenwysinghe tot inlantsche eendracht
XX lustighe historien oft nieuwicheden Joannis Boccatij
Zedekunst dat is wellevenskunste : Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNE BNF DNB JPG LC NLI NTA NUKAT RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL