Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000121394481 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2139 4481
Name: 
Kingo, Thomas
Kingo, Thomas Hansen
Dates: 
1634-1703
Creation class: 
a
Language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
lyricist
Related names: 
Akhøj Nielsen, Marita
Brix, Hans (1870-1961)
Columbus, Samuel (1642-1679)
Danske sprog-og litteraturselskab
Friese, Wilhelm
Godiche, Andreas Hartvig (Kopenhagen)
Mason, A. J.
Olsen, Ingolf
Schiørring, Nils (1910-..)
Schmidt, Povl (f. 1935)
Stiernhielm, Georg (1598-1672)
Titles: 
A, kommentar til bind I og II
Aandelige Siunge-Chor .... -
Aandelige Siunge-Koor.
Aandelige Sjunge-Chor, förste og anden Part. : Efter Udgaven af 1686, Odense, paany udg. tilligmed Oplysinger om Text og Udgaver af M.Hammerich og G. Rode.
Amanda psalm
B. kommentar til bind III-V. Tillaeg. Registre
Berörd
Collecter, epistler og evangelier, paa det gandske aars søndage og hellige dage
Collecter, epistler og evangelier, paa det gandste aars søndage og hellige dage
Danske salmer : Kingo, Brorson, Grundtvig, Ingemann
Den forordnede Nye Kirke-Psalm-Boog. -
Den forordnede nye Kirke-Psalme-Bog : efter Hans Kongel. Majestæts allernaadigste befalning ...
Den forordnede nye kirkepsalme-bog : ... af de fornem̄este geistlige i Kiøbenhavn, til Guds tienneste, paa søndagene, festerne, bede-dagene ... udi Danmark og Norge, af gamle aanderige sange, ordentlig indrettet ... og med mange nye psalmer forbedret ...
Den forordnede nye kirkepsalme-bog : ... af de fornemste geistlige i Kiøbenhavn til Guds tieneste, paa søndagene, fæsterne, bededagene ... udi Danmark og Norge, af gamle aanderige sange ordentlig indrettet ... og med mange nye psalmer forbedret ...
Dend viit-berømte Danmarckts Hovet-Faestnings Kroneborg Korte Beskrivelse. -
Digte : Lyrisk barok
Digtning i udvalg
Diktet og makten, 1984:
Far, verden, far vel
Forordnede ny kircke psalme-bog... til trykken befordret af Th. Kingo,..., Dend
gate of the year On my heart imprint thine image, The : SATB
Gradual, en my almindelig Kirke-Salmebog, under behørige Noder og Melodier... af gamle aanderige Sange, ordentlig indretted og flitteligen igiennemseet, med mange ny Salmer forbedret..., af Thomas Kingo,...
Gradual, en ny almindelig Kirke-Salmebog, under behørige Noder og Melodier... af gamle aanderige Sange, ordentlig indretted og flitteligen igiennemseet, med mange ny Salmer forbedret..., af Thomas Kingo,...
Melodikommentar og melodiudsaettelser
Nordische Barocklyrik
Nordisk barocklyrik
O Jesu, blessed Lord : S.A.T.B. unacc.
O Jesu, blessed Lord, to Thee : S.A.T.B.
Passions musik for solostemmer, kor, stryge orkester og orgel, opus 86. [Textes de Thomas Kingo et de l'Evangile.] Orgel partitur, N. O. Raasted.
Poems.
Prodromus oder Vortrab geistlicher Erquick-Stunden. -
Psalmer og aandelige Sange, samlede og udg. af P.A.Fenger. : 2en Udg.
Reyse-Andagt eller en sang for et menniske som er paa sin retfaerdige reyse
Salmer i Udvalg. : Forord og Udvalg ved Kai Friis Möller. Traesnit af Povl Christensen.
Salmer og aandelige sange
Samlede skrifter_ VI-368 p
Samlede skrifter_ VII-414 p.: ill., musique
Samlede skrifter_ VIII-562 p.: ill
Samlede skrifter_ XI-250 p
Samlede skrifter_ XXIV-326 p.: 1 ill
Sange og salmer
Sjung, min själ (448:4)
Som dend Gyldne Sool frembryder : salmer og digte
Sorgen och glädjen Psalm 365
Sorgen och glädjen svensk folkmelodi
Sorgen och glädjen svensk folkvisa
stoormaegtigste... Christian dend femte, konge til Danmark... Hans Majestaets første... ledings-tog til aevig hukommelse aller-underdanigst af Th. Kingo, Dend
Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor. : Indledning af J. Oskar Andersen, Noterne ved M.H. Pedersen, udg. af A.E.Sibbernsen.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors första och andra deel, innehållandes 34 gudelige morgon- och afton-sånger, så och de 7. k. Dawidz boot-psalmer, sångewijs författade. Tillijka medh någre tröstelige morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswenskadt. Hwar jemte och bijfogat några werldzens betrachtelser, sångewijs författade af Sam. Columb. Jönkiöping, tryckt hos I. Falck, 1722.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors första och andra del, inhållande [sic] 34. gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the 7. kon. Davidz bot-psalmer, sångewis fattade. Tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswenskade. Hwar jemte ock bifogas några werldsens betrachtelser, sångewis författade af Sam. Columbo. Skara, trykt hos sal. directeur Moellers änka. 1754.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del, innehållandes 14 gudeliga morgon- och afton-sångar, så ock de 7. k. Davids bot-psalmer, sångewis författade, tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar, gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswänskade. Här hos finnes jemwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infördt. Jönkiöping, tryckt år 1761. [Niclas Falck?].
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del, innehållandes 14 gudeliga morgon- och afton-sångar, så ock de 7. k. Davids bot-psalmer, sångewis författade, tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswänskade. Här hos finnes jemwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infördt. Jönköping, tryckt hos Niclas Falck, år 1781.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del, innehållandes 14 gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock de 7. k. Davids bot-psalmer, sångewis författade, tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswänskade. Här hos finnes jemwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infördt. Stockholm. Tryckt i afledne direct. Jacob Merckells boktryckeri 1764.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del, innehållandes 34 gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the 7. kon. Davidz bot-psalmer, sångewis fattada. Tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswenskat. Hwar jemte ock bifogat. Några werldzens betrachtelser, sångewis författade af Sam. Columb. Skara tryckt hos Herm. A. Möller, kongl. gymn. boktr. åhr 1723.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del. Innehållandes 34. gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the 7. konung Davids bot-psalmer sånge-wis fattada. Tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar; Gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswenskat. Hwar jemte ock bifogat några werldsens betrachtelser, sånge-wis författade af Samuel Columbo. Götheborg, tryckt hos Joh. E. Kallmeyer.
Thomas Kingos Andeliga siunge-chors förste och andre del. Innehållandes 34. gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the 7. konung Davids bot-psalmer sånge-wis fattada. Tillika med några trösteliga morgon- och afton-suckar; Gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswenskat. Hwar jemte ock bifogat några werldsens betraktelser, sånge-wis författade af Samuel Columbo. Götheborg, tryckt hos Joh. Georg Lange, jun.
Thomas Kingos Andeliga sjunge-chors första och andra del, innehållande 34 gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the sju konung Davids bot-psalmer sångewis författade, tillika med någre trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskade : [!] själar til behag och förnöjelse förswänskad. Hwarjämte ock bifogas några werlds-betracktelser, i sånger författade af Samuel Columbo. Tryckt i Lund 1786. [C.F. Berling.].
Thomas Kingos Andeliga sjunge-chors första och andra del, innehållande 34 gudeliga morgon- och afton-sånger, så ock the sju konung Davids bot-psalmer sångewis författade, tillika med någre trösteliga morgon- och afton-suckar, Gudälskande : själar til behag och förnöjelse förswänskad. Hwarjämte ock bifogas några werlds-betracktelser, i sånger författade af Samuel Columbo. Tryckt hos Carl Gustav Berling, directeur öfwer kongl. privil. tryckeriet i Lund 1748.
Thomas Kingos Andelige sånge-chor. Jämte tilökning af andre tröstrika sånger. Wasa, 1783. Tryckt af Georg Wilhelm Londicer, efter tryckt exemplar.
Thomas Kingos Andelige Siunge-chors första deel ... hvar jempte och bijfogat finnes Siunge-choretz andra deel, Gudälskande siälar til behag och förnöijelse försvenskade.
Thomas Kingos Andelige Siunge-chors första deel, ... hwar jämpte och bijfogat finnes Siunge-choretz andra deel, ... förswenskade.
Thomas Kingos Andelige Siunge-chors första deel ... hwar jempte och bijfogat finnes Siunge-choretz andra deel, .. . förswenskade.
Thomas Kingos Andelige siunge chors första deel, innehållandes 14 gudelige morgon- och affton-sånger, så och de 7. k. Davids boot-psalmer, sångewijs författade tillijka medh någre tröstelige morgon- och affton suckar: hwar jämpte och : bijfogat finnes siunge-chorets andra deel, Gudälskande siälar til behag och förnöijelse förswenskade. Tryckt åhr 1700.
Thomas Kingos Andelige siunge chors första deel, innehållandes 14 gudelige morgon och affton sånger. Så ock de 7. k. Dawids boot-psalmer, sångewijs författade; tillika medh någre tröstelige morgon- och affton suckar: hwar jämte och bijfogat : finnes siunge-chorets andra deel, Gudälskande siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Här hos finnes jämwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infört. Tryckt åhr 1717.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första deel, innehållandes 14 gudelige morgon- och affton-sånger. Så ock the 7. k. Davids boot-psalmer, sångewijs författade; tillika med någre tröstelige morgon- och affton-suckar: hwar jämte bijfogat : finnes siunge-chorets andra deel, Gud-älskande siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Här hos finnes jämwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infördt. Stockholm, hos Biörkmans enckia.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första deel. Innehållandes 14 gudelige morgon- och afton-sånger, så ock the 7 k. Dawids boot-psalmer, sångewijs författade, tillika med någre tröstelige morgon- och afton-suckar: hwarjemte ock bifogat : finnes siunge-chorets andra deel. Gudälskande siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Linköping, tryckt hos Petter Pilecan år 1738.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första deel, innehållandes 14 gudelige morgon- och afton-sånger, så ock the 7. k. Dawidz boot-psalmer, sångewijs författade, tillijka med någre tröstelige morgon- och afton-suckar: hwarjemte ock bifogat : finnes siunge-chorets andra deel, Gudälskande siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Stockholm, tryckt uti kongl. boktryckerij, och med egen bekostnad uplagd af Joh. H. Werner, 1715.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första del, innehållandes 14 gudelige morgon- och afton-sånger. Så ock the 7. k. Davids bot-psalmer, sångewis författade; tillika med någre tröstelige morgon- och afton-suckar: hwar jämte bifogat finnes : siunge-chorets andra del, Gud-älskande siälar til behag och förnöyelse förswänskade. Här hos finnes jämwäl m. Caspar Neumans Kärna öfwer alla böner, infördt. Stockholm, hos Peter J. Nyström.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första del, innehållendes [sic] 14. gudelige morgon- och afton-sånger, så ock the 7. k. Dawids bot-psalmer, sångewis författade; tillika med någre tröstelige morgon- och afton-suckar: hwar jämte bifogat : finnes siunge-chors andra del, Gud-älskande siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Här hos finnes jämwäl några werldsens betrachtelser, sångewis författade af Sam. Columb. Carlskrona, tryckt hos Joan Winqvist, kongl. amiralitets : boktryckare, 1748.
Thomas Kingos Andelige Siunge-chors första och andra deel, ... : hwar jempte och bijfogat några werldzens betrachtelser
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första och andra deel, innehållandes 14 gudelige morgon- och affton-sånger, så ock de 7. k. Dawidz boot-psalmer...
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första och andra deel, innehållandes 14 gudelige morgon- och afton-sånger, så ock de 7. k. Dawidz boot-psalmer, sångewijs författade; tillika medh någre tröstelige morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswänskade. Hwar jämte och bijfogat några werldsens betrachtelser, sångewijs författade af Sam. Columb. Jönkiöping, tryckt hos I. Falck, 1723.
Thomas Kingos Andelige siunge chors första och andra deel, innehållandes 34 gudelige morgon- och affton-sånger, så och de 7. k. Dawids boot-psalmer, sångwijs författade. Tillijka medh någre tröstelige morgon- och affton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswenskadt. Hwar jemte och bijfogat några werldzens betrachtelser, sångewijs författade af Sam. Columb. Tryckt åhr 1714.
Thomas Kingos Andelige siunge chors första och andra deel, innehållandes 34 gudelige morgon- och afton-sånger : så och de 7. k. Dawidz boot-psalmer, sångewijs fattade : tillijka medh någre tröstelige morgon- och afton-suckar, gudälskande siälar til behag och förnöijelse förswenskadt : hwar jemte och bijfogat några werldzens betrachtelser
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första och andra deel, innehållandes 34 gudelige morgon- och afton-sånger, så och de 7. k. Dawidz boot-psalmer, sångewijs fattade. Tillijka medh någre tröstelige morgon- och afton-suckar, Gudälskande : siälar til behag och förnöijelse förswenskadt. Hwarjemte och bijfogat några werldzens betrachtelser, sångewijs författade af Sam. Columb. Jönkiöping, tryckt hos I. Falck 1719.
Thomas Kingos Andelige siunge-chors första och andra del, innehållandes 14 gudelige morgon- och afton-sånger, så ock de 7. k. Dawids bot-psalmer, sångewis författade; tillika med någre tröstelige morgon- och afton-suckar, gudälskande : siälar til behag och förnöjelse förswänskade. Hwar jämte ock bifogade äro några werldsens betrachtelser, sångewis författade af Sam. Columb. Jönkiöping, tryckt hos sal. Falcks enkia, 1749.
Thomas Kingos Andelige siunge-cors första del, innehållandes 14. gudelige morgon- och afton-sånger, så ock the 7. k. Dawids bot-psalmer, sångewis författade; tillika med någre tröstelige morgon- och afton-suckar: hwar jämte bifogat finnes : siunge-cors andra del, Gud-älskande själar til behag och förnöijelse förswänskade. Här hos finnes jämwäl några werldsens betrachtelser, sångewis författade af Sam. Columb. Carlskrona, tryckt uti kongl. amiralitets-boktryckerie, år 1771.
Vierzehn geistreiche Gesänge, oder Morgen-u.Abend-Opffer... auss dem Dänischen übergesetzt von Friederich Brandt.
viit-berømte Danmarckis hovet-faestnings Kroneborgs korte beskrifvelse, af Thomas Kingo,..., Dend
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF DBC DNB LAC LC NTA SELIBR SUDOC WKP