Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000121403659 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2140 3659
Name: 
Costa, I. da
Costa, Isaäc
Costa, Isaäc da
Costa, Isaäcus da
Costa, Isaäcus de
Costa, Isaäk da
Costa, Izaak da
Costa, J. da
Costa, Jeremias
Costa, Jeremias da
Da Costa, Isaäc
Da Costa, Isaacus
Da Costa, Isaak
Da Costa, Izaak
Da Kosta, Isaak
DaCosta, Is
DaCosta, Isaac
DaCosta, Isaak
DaKosta, Isaak
Kosta, Isaac da
קוסטה, יצחק דה
Dates: 
1798-1860
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Notated music
text
Creation role: 
author
contributor
correspondent
editor
Related names: 
Academia Lugudno-Batava
Bilderdijk, Willem (1756-1831)
Corrector, Een (see also from)
G.T.N. Suringar (Leeuwarden)
Hasebroek, J.P. (1812-1896)
Hasebroek, Johannes Petrus (1812-1896)
Herdingh en zn., Leendert (Leiden)
Kat, P.
Kat, Pieter
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Kruseman, Arie Cornelis (Haarlem)
Ouden, J.H. den (Amsterdam)
Roth, Cecil
Schimsheimer, J.F. (1805-1878)
Schimsheimer, Johan Frederik (1805-1878)
Stapelkamp, Chr. (1879-1961)
Stapelkamp, Christiaan (1879-1961)
Suringar, Gerard Tjaard Nicolaas (1804-1884)
Suringar, Rinse Willem Hugo (1834-1911)
Vonkenberg, J.E. (1869-1934)
Walsem, K. van
Titles: 
1648 en 1848 : dichtstuk
Aan Bilderdijk.
Aan Nederland, in de lente van 1844
Aantekeningen
Adres ter gelegenheid van het beroep van dr. L. S. P. Meyboom bij den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam ingeleverd
Alfonsus de Eerste : treurspel
Antwoord aan den heer J. G. Le Sage ten Broek
Apostelen en profeten : dichterlijk album
Bezwaren tegen den geest der eeuw
Bijbellezingen van wijlen Mr. Is. da Costa
Bijbelsche vrouwen dichterlijk album
Bilderdijk herdacht
Bilderdijk's Epos, of De vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste wareld
Bilderdijks dichtwerken
Bilderdijks epos
Bloemlezing uit Da Costa's gedichten, ten gebruike bij het middelbaar onderwijs
Brief van Isaäc da Costa (1798-1860) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)
Brief van Isaäc da Costa (1798-1860) aan G.T.N. Suringar Leeuwarden.
Brieven van Isaäc da Costa (1798-1860) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)
Brieven van Mr. Isaac Da Costa
Da Costa's kompleete dichtwerken
Da Costa's meesterwerken : voor 't onderwijs en tot zelfoefening
Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar een uitgeversdocumentatie
Denkbeelden betrekkelijk de vaccine
dichtwerken
Dom José da Costa Nunes
Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis een keuze uit het werk van Isaäc da Costa
Eenige opmerkingen omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde School naar aanleiding van het Latijnsche handboek over Christelijke dogmatiek en apologetiek, uitgegeven Ao. 1845 (2e druk) door de hoogleeraren Pareau en Hofstede de Groot
Epos
Feestliederen
Hagar
I. da Costa
In het kruis zal 'k eeuwig roemen! : gedichten
Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder, Prins Maurits van Nassau
Israel and the Gentiles contributions to the history of the Jews from the earliest times to the present day
Israël en de volken : een overzicht van de geschiedenis der Joden tot op onzen tijd
Kerst- en nieuwjaarsintreezangen
Kompleete Dichtwerken
Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der wet van leening of heffing
Meesterwerken
Mr. Isaac da Costa's protest tegen eene zinsnede in het Adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het ontwerp van gewijzigde Grondwet.
Noble families among the Sephardic Jews
Ontwerp van voorlezingen over vaderlandsche geschiedenis en taal
oogenblik, Het : een woord over het ontwerp van grondwetsherziening
Op het Gorkumsche heidendom
Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud
Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud
Overzicht van het leven en de werken van mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geb. Schweickhardt
Paulus, eene schriftbeschouwing
Poezie van Mr. Isaac da Costa
Poëzy
Politieke poëzy
Proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst
Programma eener zesde reeks van voorlezingen over de geschiedenis van het vaderland
Prometheus
Protest tegen eene zinsnede in het Adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het ontwerp van gewijzigde Grondwet
Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland
Rouw en trouw
Sadduceën, De
slag bij Nieuwpoort, De
Slotrede eener reeks van voorlezingen, gehouden in 1831-1832, over de geschiedenis van het vaderland
Specimen academicum inaugurale juridicum exhibens observata quaedam de condictionibus
Specimen academicum inaugurale juridicum, exhibens observata quaedam de ondictionibus
stem des Heeren, De
sterrekunde en de Bijbel proeve van voorstelling der Bijbelsche wereldbeschouwing met eene proeve van hare ontwikkeling en bevestiging uit de resultaten en voorstellingen der nieuwere sterrekunde, De
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 26n van oogstmaand 1818
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX
Ter nagedachtenis van koning Willem Frederik, graaf van Nassau
Theses : quas, praeside J.H. van Reenen [...] XIV februarii [...]
Twee adressen aan de Algemeene Synode der Nederl. Herv. Kerk, ter indiening bij hare aanstaande julijvergadering in gereedheid gebracht
Twee adressen aan de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk, ter indiening bij hare aanstaande julijvergadering in gereedheid gebracht
verbondsverklaring van 1573 aan Nederland herinnerd, De
Verzen
Vijf en twintig jaren : een lied in 1840
Vijf en twintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israel ende wederkomst van den Heer Jezus Christus in heerlijkheid
Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting
Voorlezingen over de Handelingen der Apostelen
Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangeliën, of Proeve van de middelen, welke de Bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk tegen het "Leben Jesu" van Dr. D. F. Strauss
Voorlezingen over de waarheid en waardij der Schriften van het Oude Testament
Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ? : open brief aan den heer D. Wijnbeek
Wachter! Wat is er van den nacht? een lied bij de uitgangen van 1847
Wachter! Wat is er van den nacht? : een tijdzang
wat er door de theologische faculteit te leiden al zoo geleerd wordt
Wat er door de Theologische Faculteit te Leyden al zoo geleerd en geleverd wordt : eene stem der smart en des beklags
woord bij gelegenheid der wet van leening of heffing
Zangen uit verscheidenen leeftijd
Zij zullen het niet hebben : slotzang van Is. da Costa's lied Aan Nederland in de lente van 1844
Zit aan mijne rechterhand : hymne
Notes: 
Thesis (doctoral)--Academia Lugudno-Batava, 1818
Sources: 
VIAF BNF DNB LC NLI NTA PTBNP RERO SUDOC WKP
CEDA