Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121403659 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2140 3659
Name: 
C, D
Costa, I. da
Costa, Isaäc
Costa, Isaäc da
Costa, Isaäcus da
Costa, Isaäcus de
Costa, Isaäk da
Costa, Izaak da
Costa, J. da
D.C
Da Costa, Isaäc
Da Costa, Isaacus
Da Costa, Isaak
Da Costa, Izaak
Da Kosta, Isaak
DaCosta, Is
DaCosta, Isaac
DaCosta, Isaak
DaKosta, Isaak
Kosta, Isaac da
קוסטה, יצחק דה
Dates: 
1798-1860
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Notated music
text
Creation role: 
author
contributor
correspondent
editor
Related names: 
Academia Lugudno-Batava
Bilderdijk, Willem (1756-1831)
Corrector, Een (see also from)
G.T.N. Suringar (Leeuwarden)
Hasebroek, J.P. (1812-1896)
Hasebroek, Johannes Petrus (1812-1896)
Herdingh en zn., Leendert (Leiden)
Kat, P.
Kat, Pieter
Kruseman, Arie Cornelis (1818-1894)
Kruseman, Arie Cornelis (Haarlem)
Ouden, J.H. den (Amsterdam)
Roth, Cecil
Schimsheimer, J.F. (1805-1878)
Schimsheimer, Johan Frederik (1805-1878)
Stapelkamp, Chr. (1879-1961)
Stapelkamp, Christiaan (1879-1961)
Suringar, Gerard Tjaard Nicolaas (1804-1884)
Vonkenberg, J.E. (1869-1934)
Walsem, K. van
Titles: 
1648 en 1848 dichtstuk
Aan Nederland, in de lente van 1844 ...
Aantekeningen
Adres ter gelegenheid van het beroep van dr. L. S. P. Meyboom bij den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam ingeleverd
Alfonsus de Eerste : treurspel
Antwoord aan den heer J. G. Le Sage ten Broek
Apostelen en profeten : dichterlijk album
Bezwaren tegen den geest der eeuw
Bijbellezingen van wijlen Mr. Is. da Costa
Bilderdijks dichtwerken
Bilderdijks epos; of De vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste wareld
Bloemlezing uit Da Costa's gedichten, ten gebruike bij het middelbaar onderwijs.
Brief van Isaäc da Costa (1798-1860) aan G.T.N. Suringar Leeuwarden
Brieven
chaos en het licht een halve-eeuws-Lied, De
Da Costa's kompleete dichtwerken.
Da Costa's meesterwerken : voor 't onderwijs en tot zelfoefening
Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar een uitgeversdocumentatie
Denkbeelden betrekkelijk de vaccine
Eenige opmerkingen omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche Godgeleerde School : naar aanleiding van het Latijnsche handboek over Christelijke dogmatiek en apologetiek, uitgegeven Ao. 1845 (2e druk) door de hoogleeraren Pareau en Hofstede de Groot
Epos
Feestliederen
Hagar
In het kruis zal 'k eeuwig roemen! : gedichten
Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder, Prins Maurits van Nassau
Israel and the Gentiles contributions to the history of the Jews from the earliest times to the present day
Israël en de volken.
Kerst- en nieuwjaarsintreêzangen
Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der wet van leening of heffing
mensch en de dichter Willem Bilderdijk eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften, De
Noble families among the Sephardic Jews
oogenblik, Het : een woord over het ontwerp van grondwetsherziening
Op het Gorkumsche heidendom
Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud
Overzicht van het leven en de werken van mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geb. Schweickhardt
Paulus, eene Schriftbeschouwing.
Poëzy
Programma eener zesde reeks van voorlezingen over de geschiedenis van het vaderland
Prometheus
Protest tegen eene zinsnede in het Adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het ontwerp van gewijzigde Grondwet
Rouw en trouw
Sadduceën, De
slag bij Nieuwpoort
Specimen academicum inaugurale, exhibens positiones quasdam ad philosophiam theoreticam pertinentes, quod, ...
Specimen academicum inaugurale juridicum, exhibens observata quaedam de ondictionibus
stem des Heeren, De
Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den XXVIn van oogstmaand MDCCCXIIX.
Theses : quas, praeside J.H. van Reenen [...] XIV februarii [...]
Twee adressen aan de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk, ter indiening bij hare aanstaande julijvergadering in gereedheid gebracht
verbondsverklaring van 1573 aan Nederland herinnerd, De
[Verzen]
Vijf en twintig jaren : een lied in 1840
Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting
Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier evangeliën, of Proeve van de middelen, welke de Bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk tegen het "Leben Jesu" van Dr. D. F. Strauss
Voorlezingen over de waarheid en waardij der schriften van het Oude Testament
Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ? : open brief aan den heer D. Wijnbeek
Wachter! wat is er van den nacht?
Wat er door de Theologische Faculteit te Leyden al zoo geleerd en geleverd wordt eene stem der smart en des beklags
Zangen uit verscheidenen leeftijd
Zij zullen het niet hebben
Zit aan mijne rechterhand : hymne
Notes: 
Thesis (doctoral)--Academia Lugudno-Batava, 1818
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NTA RERO SUDOC WKP
CEDA