Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000121405224 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2140 5224
Name: 
‏.نفيسى، سعيد ‏
Nafīcy, S.
Naficy, Saïd
Naficy, Saʿīd
Nafīsī, Sa'id
Nafisi, Saeed
Nafīsī, Saʻīd
Nafīsī, Saïd
Nafīsī, Saʿīd
Säid Näfisi
Saʿīd Nafīsī
سعيد، نفيسى
‏نفىسى، سعيد
‏نفيسى، سعيد
‏نفيسى، سعيد.‏
نفيسي، سعيد،
نفیسی, سعید
Dates: 
1895-1966
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Bayhaqı̄, Abū al-Faḍl Muḥammad bin Ḥusayn Kātib al- (995-1077))
Darwīš, M.
Hekmat, 'Ali Asġar
Kaykāvūs b. Iskandar b. Ziyār, ʿUnṣur al-Maʿālī (ca1021-ca1098.)
Kūhī Kirmānī, Ḥusayn
Mo'in, Mohammad
Nāṣer-e H̲osrow (1004-1088))
Nāṣir-i H̲usraw, 1003/4-c (1088)
Pur Dawud, Ebrāhim
ʾIrāqī, Faẖar al-Dīn Ibraīm (1211-1289))
بيهقى، ابو الفضل محمد بن حسين، (ca. 996-1077)
جربزه‌دار، عبد الکريم
عراقی, فخرالدین ابراهیم
ناصر خسرو (1004-1088))
Titles: 
Avicenna : his life, works, thought and time
Bābak Khurram Dīn
Bābak@_Kurramdīn!333255763!
Bibliographie des principaux travaux européens sur Avicenne
Bih rivāyat-i Saʻīd Nafīsī : khāṭirāt-i siyāsī, adabī, javānī
Borhān-e qāte' : bā moqābele-je nosoch-e mota'added-e chatti wa čāpi, wa tashih, touzih, wağh-e ešteqāq, wa zekr-e šawāhed, wa afzudan-e loġāt-e besjār wa tasāwir wa naqšehā.
Borhān-e qāte'. Dictionnaire de la langue Persane
Dar pīrāmūn-i Tārīkh-i Bayhaqī : shāmil-i ās̲ār-i gumshudah-ʼi Abū al-Faz̤l Bayhaqī va tārikh-i Ghaznavīyān
Dastūr al-wuzarāʾ : šāmil-i aḥwāl-i wuzarāʾ-i Islām tā inqirāḍ-i Tīmūriyān, 914
Dictionnaire français-persan : contenant tous les mots usuels, familiers et populaires, tous les termes scientifiques et toutes les locutions et proverbes de la langue française ancienne et moderne, traduits en persan littéraire et vulgaire
Dīvān-i qaṣāyid va ghazalīyāt-i Niẓāmī Ganjavī : shāmil-i sharḥ-i aḥvāl va ās̲ār-i Niẓāmī ...
Dīwān-i Šayḵ Bahāʾī : šāmil-i aʿsʿār wa āṯār-i fārsī
Ǧām-i Ǧam
Gošāješ wa rehāješ
Gulistān.
Gushāyish va rahāyish
Ǧustuǧū dar aḥwāl wa āṯār-i Farīd al-Dīn ʿAṭṭār Nīsābūrī
Kitab-i gušāʾiš va rahāʾiš The book of Unfettering and liberation
Kitāb Naṣīḥat-nāma maʿrūf ba Qābūs-nāma
Kullīyāt-i ashʻār va ās̲ār-i Shaykh Bahāʼī
Kullīyāt-i Awḥadī Iṣfahānī maʻrūf bih Marāghī
Kullīyāt-i Qāsim Anvār
Kūllīyāt šāmil-i muqaddimah-yi dīwān, qaṣāyid, muqattaʻāt, tarkibāt, tarǧīʻāt, ġazalīyāt, rubāʻīyāt, ʻušāqʹnāmih yā dahʹnāmih, lumaʻāt, iṣṭilāḥāt-i taṣawwuf : bā muqaddamah wa taṣḥīḥ wa muqābalah-yi haǧdah-i nusẖah wa fihrist
livre du millénaire d'Avicenne, Le
Lobb-e lobāb-e Masnawi-je ma'nawi
Lubāb al-albāb
Maǧd al-Dīn Hamgar
Mavāhib-i ilāhī dar tārīkh-i Āl-i Muẓaffar
Muḥīṭ-i zindagī va aḥvāl va ashʻār-i Rūdakī.
Na polputi v raj
Naṯr-i Fārsī-yi muʿāṣir : muntaḵab az ṣadr-i mašrūṭiyyat tā muʿāṣir
Nematollah
origines du soufisme iranien, Les
Poems
Rūmī-yi ʿaṣr : Šarḥ-i aḥwāl wa āṯār-i Muḥammad Iqbāl, šāʿir-i millī-yi Pākistān
Šāh u darwīš
Said Nafisi, 1984:
Sarchashmah-ʼi taṣavvuf dar Īrān
Saʼïd Nafisi's version : literary, political, and youth memories
Sitārigān-i siyāh.
Tārīẖ-i iǧtimāʿī-i Īrān az inqirāḍ-i Sāsāniyān tā inqirāḍ-i Umawiyān
Tārīẖ-i iǧtimāʿī-i Īrān dar dawrān-i pīš az tārīẖ wa āġāz-i tārīẖ
Tārīẖ-i naẓm wa naṯr dar Īrān wa dar zabān-i Fārsī tā pāyān-i qarn-i dahum-i Hiǧrī
Tārīkh-i khāndān-i Ṭāhirī
Tārīkh-i shahriyārī-i Shāhanshāh Riz̤ā Shāh Pahlavī.
Tārīkh-i tamaddun-i Īrān-i Sāsānī
Zayn al-akhbār.
Zindagī wa kār wa andīša wa rūzgār-i Pūr Sīnā. -
اديسه
بابك خرّم دين : دلاور آذربايجان
به روايت سعيد نفيسى : خاطرات سياسى، ادبى، جوانى
تاريخ اجتماعی ایران : در دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخ
تاريخ تمدن ايران ساسانى
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى : تا پايان قرن دهم هجرى
جستجو در احوال و آثار فريد الدين عطار نيشابورى
حماسه ملى ايران
ديوان حكيم لامعى گرگانى
دیوان کامل فروغى بسطامى
‏زندگى، آثار و افکار حکيم ايرانى
ستارگان سياه
سخنان منظوم ابو سعيد ابو الخير
سرچمشۀ تصوف در ايران‎ /‏
سیرالعباد الی المعاد
فرهنگنامۀ پارسى
كليات اشعار و آثار فارسى شيخ بهائى
كليات اوحدى اصفهانى معروف به مراغى
کليات : شامل مقدمۀ ديوان، قصايد، مقطعات، ترکيبات، ترجيعات، غزليات، رباعيات، عشاق نامه يا ده نامه، لمعات، اصطلاحات تصوف : با مقدمه و تصحيح و مقابلۀ هجده نسخه و فهرست
گشايش و رهايش
گلبانگ اويسى : مشتمل بر ٦٢٠٠ بيت از ١٥٥٨ شاعر، بانضمام مكمل ضرب المثلها
گلچین از دیوان استاد سعید نفیسی : به انضمام زندگینامه ی استاد
ماه نخشب، شامل چهارده داستان تاریخی
محيط زندگى و احوال و اشعار رودكى
نثر فارسى معا صر : منتخباتى از بهترين آثار مورخين و محققين نامى ايران از صدر مشروطيت تا معاصر
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC NLI NTA NUKAT RERO SELIBR SUDOC WKP