Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000012140562X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2140 562X
Name: 
Retz, Anders J.
Retz, Anders Jahan
Retz, Andreas Johann
Retzius, Anders
Retzius, Anders J.
Retzius, Anders Jåhan,
Retzius, Anders Johan
Retzius, Anders Johann
Retzius, Andreas J.
Retzius, Andreas Jahan
Retzius, Andreas Joannes
Retzius, Andreas Joannnes
Retzius, Andreas Johann
Retzius, Andreas Johannes
Rez, Anders J.
Dates: 
1742-1821
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
contributor
editor
translator
Related names: 
Askelöf, Johan Christian
Berling
Bissmarck, Fredrik August
Crusius, Siegfried Leberecht (Leipzig)
Liljenroth, Frans (1770-1804)
Linnaeus, Carolus (1707-1778)
Lund
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
Retzius, Anders Jåhan (1742-1821))
Rönnow, Hans Magnus (1789-1847)
Rothstein, Justus Jonas (1788-1843)
Titles: 
Abhandlung vom Einfluße der Witterung auf die Arzneywissenschaft. -
Academisk afhandling om orsaken, hvarför skånska spannemålen snarare än säd från andra orter blir skämd, och huru denna olägenhet bäst skall förekommas : [Diss.Resp.Carl Peter Rossander.].
Academisk afhandling om orsaken, hvarföre skånska spannemålen snarare än säd från andra orter blir skämd, och huru denna olägenhet bäst skall förekommas. Med philosophiska facultetens samtycke under inseende af H.M. Anders J. Retzius, ... utgifven och försvarad för lagerkransen af Carl Peter Rossander, Calmarbo. På vanlig tid och ställe d. 27 october 1798.
Afhandling om förwaltningen af holländeri, i synnerhet med afseende på smörets tilredning och ans. Af J. Anderson ... Öfwersättning med anmärkningar af Anders Jahan Retzius ... Lund 1802. Tryckt hos professorn, doct. Joh. Lundblad.
Afhandling om kitt-arter : [Akad.afh.Resp.] Carl Magnus Hederström.
Afhandling om kitt-arter, med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders J. Retzius ... til philosophiska magister gradens erhållande, offenteligen försvarad den 17 junii 1807, af Carl Magnus Hederström, östgöthe.
Åminnelse-tal öfver historiæ naturalis och oeconomiæ professoren, plantage-directeuren ... Eric Gustaf Lidbeck, författadt af Anders Johan Retzius. Strengnäs, A.J. Segerstedt, 1810.
Andreae Johannis Retzii ... Observationes botanicae : sex fasciculis comprehensae. quibus accedunt Ioannis Gerhardi Koenig ... Descriptiones Monandrarum et Epidendrorum in India Orientali factae.
Andreae Johannis Retzii ... Observationes botanicae sex fasciculis comprehensae. quibus accedunt Joannis Gerhardi Koenig ... Descriptiones monandrarum et epidendrorum in India Orientali factae.
Andreae Johannis Retzii ... Observationes botanicae sex fascicvlis comprehensae qvibvs accedvnt Ioannis Gerhardi Koenig ... Descriptiones Monandrarvm et Epidendrorvm in India orientali factae.
Animadversiones circa crocodylum ejusque historiam
Animadversiones in classem piscium Linneanam
Anmärkningar i anledning af skånska utbrytningarne, med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders J. Retzius ... til philosophiska magister gradens erhållande, offenteligen försvarade den 9 maji 1807, af Johan M. Lidell götheborgsbo.
Anmärkningar vid svenska garfämnen : Akad.afh. Resp. Carl E.Häger.
Anmärkningar vid svenska garfämnen, med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders J. Retzius ... til philosophiska magister gradens erhållande, offentligen försvarad den 4 junii 1805 af Carl E. Häger. östgöthe.
Anwisning till träds plantering för allmogen på landet isynnerhet på skånska slätten af A.J. Retzius. Lund, 1811. Tryckt hos Agardh & comp., på en medborgares bekostnad att gratis utdelas till landtmannen.
Bihang till Flora Oeconomica Sveciæ : med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Anders Jah. Retzius ... försvaradt af Lars Johan Darin ... den 20 Junii 1812.
Botanico-oeconomisk afhandling om Berberis buskens nytta och skada : [Akad.avh.Lund. Resp.: Fredrik August Bissmarck.].
Botanico-oeconomisk afhandling om Berberis buskens nytta och skada. Med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders Jah. Retzius ... Till philosophiska magister gradens erhållande, offenteligen försvarad d. 19 dec. 1807 af Fredrik August Bissmarck götheborgsbo.
Botanico-oeconomisk afhandling om kål : [Diss.Resp. Justus Jonas Rothstein.].
Botanico-oeconomisk afhandling om kål, med philosophiska facultetens bifall under inseende af M. Anders Jah. Retzius ... för lagerkransen försvarad af Justus Jonas Rothstein, skåning. Den [ ] april 1808.
Caroli ... de Geer ... genera et species insectorvm e generosissimi avctoris scriptis extraxit, digessit, latine qvoad partem reddidit, et terminologiam insectorum Linneanam addidit Ander Iahan Retzius ... .
Caroli lib. bar. de Geer ... Genera et species insectorum
Caroli lib. bar. de Geer ... Genera et species insectorvm
Disseratio gradualis sistens Momenta nonnulla de genere in historia naturali quam ... sub præsidio d.m. And. J. Retzii ... miti eruditorum examini modeste submittit auctor Magn. Eric. Forssander smolandus. In academia Carolina die [XI] maji MDCCXCIX.
Dissertatio botanica sistens Observationes in methodum Tournefortianam a Guiart fil. reformatam
Dissertatio gradualis de methodo optima in mineralogia
Dissertatio gradualis sistens momenta nonnulla de genere in historia naturali quam ... sub præsidio ... And. J. Retzii ... miti eruditorum examini modeste submittit auctor Magn. Eric. Forssander Smolandus. In academia Carolina die [XI] Maji MDCCXCIX.
Dissertatio gradualis sistens observationes nonnullas de lapide obsidiano : [Diss.Resp.J.J.Palm.].
Dissertatio historico-naturalis sistens nova testaceorum genera. Quam ... præside d.m. Andr. J. Retzio ... Ad publicum examen defert Laurentius Münter Philipsson scanus. Ad diem X. decembris MDCCLXXXVIII.
Dissertatio historico-naturalis sistens nova testaceorum genera : [Resp.L.M.Philipsson.].
Dissertatio sistens supplementum et emendationes in editionem secundam Prodromi floræ Scandinaviæ : [Resp.J.Chr.Askelöf.] [Akad.avh.].
Dissertatio sistens supplementum secundum et emendationes in editionem secundam prodromi floræ Scandinaviæ, quam venia ampl. ord. phil. Lundens. sub præsidio d.m. And. J. Retzii ... pro laurea publico examini subjicit Gudmund Sandmark, smolandus. In Lyceo Carolino die XVII junii MDCCCIX.
Fasciculus observationum botanicarum : quem, venia amplissimi philosophorum ordinis
Faunae suecicae a Carolo à Linné equ. inchoatae pars prima, sistens Mammalia, Aves, Amphibia et Pisces Sueciae
faunae svecicae a c à linné inchoatae pars prima sistens mammalia, aves, amphibia et pisces sueciae quam recognovit, emendavit et auxit
Flora Virgiliana eller Försök at utreda de wäxter som anföras uti P. Virgilii Maronis Eclogæ, Georgica och Æneides jämte bihang om romarnes matwäxter af Anders Jahan Retzius. ... Lund 1809, tryckt hos prof. D. Joh. Lundblad, och på : desz bekostnad.
Florae Scandinaviae prodromus enumerans plantas Sveciae, Lapponiae, Finlandiae et Pomeraniae ac Daniae, Norvegiae, Holsatiae, Islandiae Groenlandiaeque
Floræ Scandinaviæ prodromus; enumerans: plantas Sveciae, Lapponiae, Finlandiae, Pomeraniae, Daniae, Norvegiae, Holsatiae, Islandiae & Groenlandiae. Auctore Andrea Jahanne Retzio ... Cum privilegio s.r. m:tis Sveciæ ac ser. electoris : Saxoniæ. Holmiæ, typis Petri Hesselberg, 1779.
Försök til en flora oeconomica Sveciæ eller Swenska wäxters nytta och skada i hushållningen af Anders Jahan Retzius ... Lund. Tryckt hos professorn, dokt. Joh. Lundblad, på författarens bekostnad. =1-2. 1806.=.
Försök til mineral-rikets upställning. I en handbok at nyttja vid föreläsningar af Anders Jahan Retzius ... Lund, 1795. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet.
Fragmentum historiae pharmaceutices veterum
Genera et species insectorum
Genera et species insectorvm
Inledning til Djur-Riket after Carl von Linnes Lorogrunder. -
Inledning til djur-riket, efter herr archiatern och riddaren Carl von Linnés lärogrunder. Af Anders Jahan Retzius ... Stockholm, tryckt på nya informations-inrättningens bekostnad. Hos Carl Stolpe, 1772.
inledning till djur-riket : efter herr archiatern och riddaren carl von linnés lärogrunder
Kort afhandling om äpple och päronträds skötsel : [Diss.Resp.Jonas Israël Öhrnberg.].
Kort afhandling om trädkolens bruk til åtskilliga behof i hushållningen. Med philosophiska facultetens bifall under inseende af M. Anders. Jah. Retzius [...] för lagerkransen försvarad af Carl Starck : [Akad.]afh. Resp.] Carl Starck.
Kort afhandling om trädkolens bruk til åtskilliga behof i hushållningen. Med philosophiska facultetens bifall under inseende af M. Anders. Jah. Retzius ... för lagerkransen försvarad af Carl Starck smålänning. den [ ] april 1808.
Kort begrep af grunderne til pharmacien, at nyttja vid enskilte föreläsningar. Utgifvit af Anders Jahan Retzius ... Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström. 1778.
Kort begrep af grunderne til pharmacien, at nyttja vid enskylte föreläsningar. Utgifvit af Anders Jahan Retzius ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1769.
Lectiones publicæ de vermibus intestinalibus inprimis humanis, quas habuit in musæo rer. nat. acad. Lundensis d. XVIII martii et sequ. MDCCLXXXIV. Anders Jahan Retzius. ... Holmiæ, ex typographia regia. MDCCLXXXVI.
Météorologie appliquée à la Médecine et à l'Agriculture. -
methodo optima in mineralogia, De : [Diss.Resp. D. Kullberg.].
Momenta nonnulla de genere in historia naturali : [Diss.Lund.Resp. et auctor: Magn.Eric Forssander.].
Några anmärkningar om oljeväxters plantering i Sverige, med Philosophiska facultetens bifall under inseende af M. Anders jah. Retzius [...] för graden försvarade af H. M. Rönnow d. 21 junii 1810 : [Diss.Resp.H.M.Rönnow.].
Nomenclator botanicus enumerans plantas omnes in Systematis naturæ edit 12.Specier. plantarum edit.2 et Mantissis binis a Car.von Linné descriptas.
Nomenclator botanicus enumerans plantas omnes in Systematis naturae edit. XII Specier. plantarum edit. II et Mantissis binis a illustr. Car. von Linné descriptas.
Nomenclator botanicus enumerans plantas omnes in Systematis naturae edit. XII, Specierum plantarum edit. II et Mantissis binis a illustr. Car. von Linné descriptas.
Nomenclator botanicus omnes plantas ab illustr. Carolo a Linné descriptas aliisqve botanicis temporis recentioris detectas envmerans.
Nomenclator botanicvs envmerans plantas omnes in Systematis natvræ edit XII. Specier. plantarvm edit. II et Mantissis binis a ... Car. von Linné ... descriptas.
Nomenclator botanicvs omnes plantas ab ... Carolo a Linné descriptas aliisqve botanicis temporis recentioris detectas envmerans. Editio tertia. Cvravit Ernestvs Adolphvs Raevschel ...
Observationes botanicae. - 1779 -
Observationum botanicarum Pugillus : quem speciminis loco cum venia amplissimae facultatis philosophicae sub praesidio
Oeconomisk afhandling om hirs : [Diss.Resp.Joh.Helamb.].
Oeconomisk afhandling om hirs, med philosophiska facultetens samtycke under inseende af M. Anders J. Retzius, ... utgifven och försvarad för lagerkransen af Johannes Helamb, Westgöthe. På vanlig tid och ställe d. 14 maji 1799.
Oeconomisk afhandling om kelp : [Akad.afh.Resp.] Johan Gustaf Eckerberg.
Oeconomisk afhandling om kelp. Med philosophiska facultetens samtycke under inseende af m. Anders J. Retzius ... utgifven och försvarad för lagerkransen af Johan Gustaf Eckerberg, wermelänning. På vanlig tid och ställe d. [26] maj 1802.
Oförgripeliga tanckar om flygsands plantering. Med Philosophiska Facultetens samtycke under inseende af m. Anders J. Retzius ... utgifven och försvarad af Nils Bruzelius, skåning. På vanlig tid och ställe den 19 junii 1802.
Om magens byggnad hos de i Sverige förekommande arter af slägtet Lemmus
Poudre de la providence; uptäckt och beskrifvit : [Rubr.].
primae lineae pharmaciae : in usum praelectionum suecico idiomate
Prolegomena in Pharmacologiam regni vegetabilis. -
Richard Kirwans esqu. Afhandling om gödselarter eller Swar på frågan, hwilka äro de gödselarter, som för olika slags åkrar äro de nyttigaste? Och hwilka äro orsakerne til deras wälgörande werkan i hwart särskilt fall? Öfwersatt ifrån : tyskan med anmärkningar af Anders Jahan Retzius ... Lund 1797, trykt hos prof. Johan Lundblad.
Specimen academicum De zeolithis Svecicis, quod ... sub præsidio ... Andr. J. Retzii ... Publico examini modeste subjicit auctor Franciscus H. Müller, Hafnia-Danus. Ad diem [XVI] martii MDCCXCI. L. H. S.
Tal hållit på kongl. carolinska academiens naturalkammare d. 11 junii 1811, då framlidne archiaterns ... Carl von Linné's bröstbild därstädes upsattes, af Anders Jahan Retzius. Lund 1811. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet.
Tal, om det, som förbinder oss til natural-historiens lärande, samt huru den bör drifvas vid nya informations inrättningen i Stockholm; hållit därstädes vid tilfälle af en disputations öfning, den 3 november 1770. Af Anders Jahan Retzius, 1770 :
Tankar om några manufactur-, färg- och medicinal växters odling i Sverige : [Akad. avh.Lund. Resp.: Andreas Bruzelius.].
Tankar om några manufactur- färg- och medicinal växters odling i Sverige, med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders Jah. Retzius ... för lagerkransen försvarad af Andreas Bruzelius, skåning, den april 1811.
Tankar om natural-historiens nytta och värde : [Akad. avh. Resp.[1:] Johan Daniel Hindbeck, [2:] Johan Olof Grewillius.].
Tankar om natural-historiens nytta och värde. Med philosophiska facultetens bifall under inseende af m. Anders Jah. Retzius ... för lagerkransen försvarade af Johan Daniel Hindbeck, skåning, den 18 maji 1811.
Tankar om träde[.] En oeconomisk afhandling. Med philosophiska facultetens samtycke under inseende af M. Anders J. Retzius, ... utgifven och försvarad för lagerkransen af Anund Niclas Apelberg, Götheborgsbo. På vanlig tid och ställe d. 9 majii 1799.
Thunbergia capensis : Et nytt växtslag från Africa.[Rubr.].
Underdånigt tal på hans kongl. majestäts, konung Gustaf III höga födelsedag, den 24 januarii 1777; hållit på Christianstads rådhus af Anders Jahan Retzius ... Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1777.
Underrättelse om sättet at bygga stamp-hus eller beqwäma och oförbränneliga hus af jord eller lera. Af K.H. Seidelin. Öfwersättning med företal af Anders Jahan Retzius. Lund 1798. Trykt hos professor Johan Lundblad.
Utkast til en afhandling om ogräs i skånska åkrar : [Rubr.].
Versuch einer Aufstellung des Mineralreichs Ein Handbuch zum Gebrauch bey Vorlesungen
Notes: 
Academic disputation--Lund, 1805
Sources: