Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000123205023 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 2320 5023
Name: 
Arminius, Iac
Arminius, Iacobus
Arminius, Iacobus (Doct)
Arminius, J.
Arminius, Jacob
Arminius, Jacobus
Arminius, Jacobus (Auteur.)
Arminius, Jacques
Arminius, Jakob
Arminius, James
Arminius, Petri Bertii Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Iacobvs Arminivs,doctor ende professor der H. theologie inde hooghe schole tot Leyden
Harmensz, Jacob
Harmenszoon, Jacob
Harmenszoon, Jakob
Hermans, Jacob
Hermansen, Jakob
Hermansz, Jacob
Herrmans, Jakob
Dates: 
1559-1609
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Basson, Thomas (Leiden)
Berlicum, Balduin (Bekanntschaft; see also from)
Bertius, Petrus (1565-1629)
Bisschop, Rem Egbertsz (1625 d)
Brederode, Pieter Cornelis van (Bekanntschaft; see also from)
Casaubon, Isaac (1559-1614; Bekanntschaft; see also from)
Cloeting, Jan Andriesz (Delft)
Dordrac, Paulus Guilelmus (Bekanntschaft; see also from)
Gomarus, Franciscus (1563-1641)
Gunter, W. Stephen (1947-)
Limborch, Philippus van (1633-1712)
Lugduni Batavorum
Modius, Francois (Bekanntschaft; see also from)
Nichols, James (1785-1861)
Paets, Jan Jacobszoon (Leiden)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
Robbertsen, Robbert
Scaliger, Joseph Justus (Bekanntschaft; see also from)
Stanglin, Keith D.
Taffin, Jean (1529-1602; Bekanntschaft; see also from)
Vorstius, Conradus (1569-1622))
Vulcanius, Bonaventura (1538-1614; Bekanntschaft; see also from)
Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I, 's-Gravenhage)
Wtenbogaert, Johannes
Titles: 
Albuminscriptie
Arminius and his Declaration of sentiments : an annotated translation with introduction and theological commentary
Arminius speaks : essential writings on predestination, free will, and the nature of God
Bekentenis D. Iacobi Arminii vande vrye wil des menschen ende zyne krachten.
Bekentenis van de vrye wil des menschen ende zyne krachten
boecxken, Andreae Hyperii, Van de jaerlijcksche synoden
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Drusius (1550-1616)
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Narsius.
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644)
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Rem Egbertsz. Bisschop (1625 d.)
Brief van Jacobus Arminius (1559/60-1609) en Johannes Wtenbogaert (1557-1644) aan Sibrandus Lubbertus (ca. 1555-1625)
Brieven van Jacobus Arminius (1559/60-1609) aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644)
Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe: voornamelijk Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot ...
cleyn tractaetgen, vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vagevier. Ghedisputeert onder Iacobo Arminio doctor ende professor inde Hooghe Schole tot Leyden, anno 1606. den 22. februarij., Een
Copie. Van sekeren brief eertijts gheschreven van Jacobo Arminio aen Gellium Snecanum, inhoudende, een corte verclaringhe over het neghende capittel tot den romeynen.
cort, ende bundich tractaetgen, vervatende seeckere theses off articulen daer inne bewesen wort, dat de gereformeerde kercken vande roomsche kercke niet affgheweecken en zijn, ende dat sy wel doen, weygerende mette selve kercke eenighe ghemeynschap te houden in saecken die t'gheloove ende den godtsdienst betreffen., Een
Corte ende grondighe verclaringhe uyt de Heylighe Schrift over het swaerwichtighe poinct vande cracht ende rechtvaerdicheyt der voorsienicheyt Godts omtrent het quade : Wesende eerstmael int iaer 1605. andermael int' iaer 1607. tot ondersoeck der waerheyt ende oeffeninghe der ieucht inde Hooghe Schole tot Leyden openbaerlick om te disputeren voorghestelt
Disputatio theologica de divinæ prædestinationis hominum obiecto. Dutch
Disputationes magnem partem S. Theologiæ complectentes
Disputationes publicae
Disputations.
Dispvtationes magnam partem s. theologiæ complectentes, pvblicæ & privatæ.
Dissertatio theologica de Idololatria
Dry tractaetgens van de ordre ...
Dry tractaetgens vande ordre int beroepen ende beleydinge der jaerlijcsche synoden
Examen thesium D. Francisci Gomari de Praedestinatione.
Godlycke stellinghen van de heylighe concilien ...
Hierostichon. 1598. (VD16 ZV 1318)
Iacobi Arminii Disputationes ... publicae & privatae
Iacobi Arminii ... Opera theologica, 1631.
Iacobi Arminii ... Opera theologica, nunc denuò conjunctim recusa
Iacobi Arminij ... amica cum D. Francisco Iunio De praedestinatione per litteras habita collatio
Iacobi Arminij ... De vero & genuino sensu cap. 7. Epistolae ad Romanos dissertatio
Jacobi Arminii ... Opera theologica.
just man's defence. -, The
missing public disputations of Jacobus Arminius, The : introduction, text, and commentary
missing public disputations of Jacobus Arminius, The : introduction, text, and notes
Nieuwe jaars claach-liedt over de doodt van D.D. Iacobus Arminius ...
Opera theologica. -
Orationes, itemque tractatus insigniores aliquot. -
persona patris, et filii, De
Petri Bertii Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Iacobvs Arminivs, doctor ende professor der H. theologie inde hooghe schole tot Leyden
Praestantium ac eridutorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae
Praestantium ac eruditorum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae, quarum longe major pars scripta est à Jac. Arminio, Joan. Uytenbogardo, Conr. Vorstio, Ger. Joan. Vossio, Hug. Grotio, Sim. Episcopio, Casp. Barlaeo.
Præstantium ac eruditorum virorvm epistolæ ecclesiasticæ et theologicæ varii argumenti, inter quas eminent eæ, quæ à Iac. Arminio, Conr. Vorstio, Sim. Episcopio, Hvg. Grotio, Casp. Barlæo, conscriptæ sunt.
primo primi hominis peccato, De
REPERTORIVM SENTENTIARVM ET REGVLARVM, ITEMQVE DEFINITIONVM, DIVISIONVM, ... 1587. (VD16 B 7392)
Sacramentis in genere, De
Stephani Curcellæi Vindiciæ
sufficientia et perfectione Scripturae Sacrae, De
Syntagma disputationum theologicarum, in Academiâ Lugduni-Batavâ quartò repetitarum
Theses theologica de justificatione hominis coram Deo ...
Theses theologicæ de Sacramentis in genere : qvas ... sub inculpata tutela ... Iacobi Arminii ...
Theses theologicae de sufficientia et perfectione Scripturae Sacrae contra traditiones humanas ... praeside Jac. Arminio ...
Theses theologicae de vera humana Christi natura ... sub praesidio Jac. Arminii
Thesium d. Junii de divina praedestinatione ... repetitio
Tsamen-spreeckinghe. Vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen d. Arminium, ende de kercken, in dit stuck der leere.
Tsamen-spreeckinghe vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen Doct. Arminium, ende de kercken in dit stuck der leere ...
Tvvee disputatien
Tvvee dispvtatien: de eene D. Petri Bertii, Van de ketterije Pelagij ende Cælestij. de andere D. Iacobi Arminii, Van des menschen vrije-vvillekeur en hare crachten.
Twee disputatien: de eene D. Petri Bertii, Van de ketterije Pelagii ende Caelestii. De andere D. Jacobi Arminii, Van des menschen vrije-willekeur en hare crachten Uut den Latijne overgheset.
Twee Disputatien: de eene D. Petri Bertii, Van de Ketterije Pelagij ende Caelestij. de andere D. Jacobi Arminii, Van des Menschen vrije-willekeur en hare crachten.
Twee disputatien vande goddeliicke predestinatie : Tot ondersoeck der waerheyt ...
Twee dispvtatien vande goddeliicke predestinatie : d'eene by doct. Franciscvs Gomarvs, d'ander by doct. Iacobus Arminivs, beyde professoren inde theologie tot Leyden : Tot ondersoeck der waerheyt, ende oeffeninghe der ieucht, inde hooghe schole aldaer openbaerlijck voorghestelt int jaer 1604.
Twee reqvesten van sommighe dienaren Gods
Van d'afsondering der Gereformeerder Kercken vande Roomsche
Vande aenroepinghe der heylighen
Vande afgoderije ofte afgoden-dienst
Vande vertaelde theses
Vanden Paus van Romen ende de bysonderste titulen die hem toegheschreven vvorden
vera humana Christi natura, De
Verantwoordinge des ... D. Jacobi Arminii salig. ghed. teghen de grove calumnie ende schendinge zijns naems, begaen : byden vertaelder vande Theses roerende de regieringhe der kercken ende oeffeninghe der kerckelijcker discipline onl
Verantwoordinge des eerweerdighen, godvruchtighen, ende hoochgheleerden D. Iacobi Arminii ... teghen de grove calumnie ende schendinghe zijns naems ... In druck vervaerdicht by des voorsz. Arminij weduwe
Verclaringhe Iacobi Arminii saliger ghedachten ... aengaende zijn ghevoelen, so van de predestinatie, als van eenige andere poincten der Christelicker Religie; daerinne men hem verdacht heeft ghemaeckt:: ...
Verclaringhe Jacobi Arminii saliger ghedachten
Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 Oktober 1608.
vero et genuino sensu cap. VII epistolae ad Romanos dissertatio, De
Vertaelde theses inhoudende een corte ondervvijsinghe vande oprechte regeeringhe der kercke Christi, ende vande oeffeninghe der discipline inde selve. Eertijdts door D.D. Jacobum Arminium met grooter neersticheydt, int Latijn beschreven, doch met versvvijghen van zijnen name doenmael uytghegheven.
Vertaelde theses, inhoudende een corte onderwijsinghe van de oprechte regeeringhe der kercke Christi, ende vande oeffeninghe der discipline inde selve.
Vertaelde theses inhoudende een corte onderwijsinghe vande oprechte regeeringhe der kercke Christi, ende vande oeffeninghe der discipline inde selve : eertijdts door D.D. Jacobum Arminium met grooter neersticheydt, int Latijn beschreven, doch met verswijghen van zijnen name doenmael uytghegheven.
Vierderley theses of articulen, teghen t'pausdom. 1. Van d'affsondering der gereformeerder kercken ... 2. Vanden paus van Romen ... 3. Vande afgoderije ... 4. Vande aenroepinghe der heylighen ...
vita et obitu reverendi & clarissimi viri D. Jacobi Arminii oratio, De
Works of James Arminius, DD, Formerly Professor of Divinity in the University of Leyden, The
writings of James Arminius, The
Zedich ondersoeck D. Iacobi Arminii, gheboren tot Oudewater in Hollandt, in sijn leven gheweest zijnde een voortreffelijck doctor der H. theologie op het boecxken, welck D. Gvilhelmvs Perkinsivs ... voor eenighe jaren uytgegheven heeft Vande maniere ende ordre der predestinatie. Mitsgaders oock Vande grootte der goddelijcker ghenade
Zedich ondersoeck D. Iacobi Arminii, gheboren tot Oudewater in Hollandt, in sijn leven gheweest zijnde een voortreffelijck Doctor der H. Theologie. Op het boecxken, welck D. Gvilhelmvs Perkinsivs ... voor eenighe jaren uytgegheven heeft Vande maniere ende ordre der predestinatie mitsgaders ook Vande grootte der goddelijcker ghenade.
Zedich ondersoeck. Op het boecxken, welck d. Guilhelmus Perkinsius ... uytgegheven heeft vande maniere ende ordre der predestinatie ...
Notes: 
Dissertation : Lugduni Batavorum : 1607
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB ICCU LC NKC NLI NLP NTA NUKAT SELIBR SUDOC WKP
TEL